Spoločnosť ANTES GM, spol. s r.o. Vám ponúka kompletné portfólio služieb:

návrh - projekcia 
dodávka - montáž - servis

bezpečnostných a komunikačných slaboprúdových systémov

Kvalita poskytovaných služieb

Spoločnosť ANTES GM, spol. s r.o. si od založenia v roku 1997 vybudovala pevné miesto na slovenskom trhu. Kvalita našej práce je odzrkadlená množstvom referencií.

Spoločnosť je dostatočne flexibilná pre požiadavky dnešného trhu, ale postavená na pevných základoch manažérskeho systému riadenia:

 • systém manažérstva kvality podľa ISO 9001
 • systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001
 • systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO OHSAS 18001

Portfólio produktov:

 • Elektrická požiarna signalizácia
 • Hlasová signalizácia požiaru
 • Systém detekcie a hasenia iskier
 • Špeciálne hasiace systémy
 • Komunikačné systémy pre zdravitníctvo (pacient-sestra)
 • Štruktúrovaná kabeláž (dátové a telefónne siete)
 • Kontrola vstupu a dochádzky
 • Poplachové systémy na hlásenie narušenia
 • Kamerové systémy
 • Meranie a regulácia

Aktuálne informácie a referencie:

IKEA Malacky

 

SLNEČNICE OC Bratislava

Naši partneri

 

Dokončiť nákup