Základ komunikačných systémov

Základnou infraštruktúrou informačných a komunikačných systémov sú dátové siete. Prenosové médium dátových sietí môže byť drôtové alebo bezdrôtové. Súčasťou dátových sietí sú často aj dátové úložiská alebo cloudové riešenia.

Náš projekčný tím vám navrhne kompletnú dátovú sieť a pri realizácii sa môžete spoľahnúť na školených technikov, ktorí vám zrealizujú montáž v súlade s požiadavkami noriem overenú záverečnými meraniami s použitím certifikovaných meradiel. Realizujeme nielen meranie normovaných parametrov siete, ale i reálnych dátových priepustností pomocou špeciálneho meracieho prístroja.Vytvorenie dátovej siete

Pre vytvorenie dátovej siete je nutné jednotlivé koncové zariadenia pripojené na štruktúrovanej kabeláži prepojiť s aktívnymi prvkami, akými sú najmä dátové switche. Pre bezpečné pripojenie do internetu sa ďalej používajú aktívne prvky – router a firewall. Pre manažovanie sietí sú určené servery, ktoré môžu plniť funkcie zabezpečenia manažmentu, ale i rôzne aplikačné funkcie.

Rozdelenie prenosového média dátových sietí:

  • Drôtové
  • Bezdrôtové

Drôtové siete

Drôtové prenosové dátové siete v budovách sú zväčša tvorené optickými chrbticami a štruktúrovanou kabelážou, ktorá zabezpečuje prenos po medených vodičoch k jednotlivým prípojným bodom – zásuvkám.

Štruktúrovaná kabeláž sa buduje na základe medzinárodných technických noriem v kategóriách od 5E až po 8 v závislosti od požadovanej prenosovej rýchlosti.

Používa na pripojenie počítačov, tlačiarní, telefónov, ale i iných moderných komunikačných zariadení ako sú napr. IP televízia alebo iné komunikačné či interaktívne zariadenia.

Bezdrôtové siete

Pre bezdrôtový prenos v budovách sa používa štandard Wifi. Sieť Wifi pozostáva z prístupových bodov, resp. access pointov, ktoré sú v budove rozmiestnené na základe návrhu rádiového pokrytia. Access pointy sú pripojené pomocou štruktúrovanej kabeláže.

V tomto segmente sme zrealizovali:

V oblasti dátových sietí spolupracujeme so spoľahlivými a flexibilnými dodávateľmi a pri návrhu riešení používame iba overené produkty.

Návrh a vytvorenie dátovej siete

Náš projekčný tím vám navrhne kompletnú dátovú sieť. Pri realizácii sa môžete spoľahnúť na školených technikov.

Kontaktujte nás