V ANTES GM spol. s r.o. s radosťou oznamujeme významný míľnik na našej ceste: stali sme sa plnohodnotnými členmi Asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.

Hlavným poslaním tejto asociácie je neustále zvyšovanie kvality požiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní stavieb v Slovenskej republike. Toto poslanie ide ruka v ruke s našou víziou chrániť životy a majetok obyvateľov.

Ak si spomínate, nedávno sme spoluorganizovali workshop s hasičmi, a práve odozva na podujatie bola priam elektrizujúca! Videli sme aktívny záujem hasičov, a to nás presvedčilo participovať v APPO.

Za našou motiváciou v členstve stojí tiež chuť aktívne participovať na propagácii požiarnej ochrany na Slovensku! Prostredníctvom APPO sa budeme častejšie verejne ozývať ohľadom dôležitosti tejto témy. Postupne by sme chceli byť nápomocní pri tvorbe noriem a snáď našimi poznatkami raz pomôžeme aj pri zmene legislatívy. Tá je totiž v oblasti elektrickej požiarnej signalizácii veľmi zastaralá.

Spolu s obchodnými partnermi a tímom ANTES GM chystáme osvetu o požiarnej ochrane na konferenciách, workshopoch a sociálnych sieťach. Môžete sa tešiť na zdieľanie našich poznatkov a skúsenosti, ktoré sme nadobudli za posledných 27 rokov.