Poplachové systémy

Elektronické zabezpečovacie systémy taktiež nazývané poplachové systémy na hlásenie narušenia môžu byť navrhované a inštalované spoločnosťou, ktorá je držiteľom licencie na technickú službu. Licenciu udeľuje Polícia Slovenskej republiky, čo zaručuje jej dôveryhodnosť.

Zabezpečovací terminál

Systémy PSN sú tvorené z:

  1. ústredne,
  2. periférneho zariadenia,
  3. detektorov a signalizácie,
  4. prenosu správy o poplachu

Ústredne, najmä vo väčších systémoch, majú často distribuované riadiace moduly, tzv. koncentrátory. Jednotlivé detektory sa pripájajú zabezpečeným spôsobom priamo na vstupy ústredne alebo koncentrátorov, aby bola dosiahnutá maximálna spoľahlivosť celého reťazca. Pri detekovaní narušenia ústredňa aktivuje výstražné zariadenia a prenos poplachovej správy.

Detektory

Pri návrhu je dôležité presne zohľadniť dosah detektorov a pri montáži možné prekážky. Preto je rozmiestnenie a umiestnenie detektorov prvotným predpokladom spoľahlivej funkčnosti systému.

Prenos poplachovej správy podľa dôležitosti môže byť realizovaný iba jednoduchším GSM komunikátorom priamo majiteľovi objektu alebo k službe SBS. Pre väčší stupeň zabezpečenia sa pripájajú objekty špecifickými rádiovými komunikátormi na SBS alebo priamo na políciu.

V danom segmente sme zrealizovali

V oblasti elektronických zabezpečovacích systémov spolupracujeme so spoľahlivými a flexibilnými dodávateľmi a pri návrhu riešení používame iba overené produkty.

Spoľahlivé poplachové systémy

Všetky ponúkané zariadenia spĺňajú najprísnejšie normy a kritéria európskej i slovenskej legislatívy.

Kontaktujte nás