Profil spoločnosti

Spoločnosť ANTES GM, spol. s r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1997. Počas tohto obdobia sme si vďaka odbornosti a pracovitosti celého kolektívu vypracovali stabilné postavenie v oblasti poskytovania komplexného portfólia služieb pri implementáciách bezpečnostných a komunikačných systémov.

Špecializujeme sa najmä na elektronické protipožiarne systémy, ktoré zahŕňajú:

Ing. Tomáš Marek, PhD.

riaditeľ spoločnosti

Úzka špecializácia

null

Projekčné práce

Odborný návrh a kompletný projekt pre stavebné povolenie a následne pre realizáciu vám vypracuje naše projekčné oddelenie.
null

Obchodná činnosť

Obchodné oddelenie zabezpečuje vyhľadávanie nových projektov, starostlivosť o zákazníka a stará sa o efektívny nákup zariadení.
null

Dodávka a montáž

Oddelenie výroby zabezpečuje montáž podľa schválenej projektovej dokumentácie v súlade s požiadavkami legislatívy a noriem.
null

Servisná činnosť

A servisné oddelenie zastrešuje technickú a programátorskú činnosť a zabezpečuje poskytovanie služieb pravidelných prehliadok, profilaktiky systémov z nášho portfólia a poskytuje záručný a pozáručný servis podporený 24 hotline službou.

Našu odbornosť neustále zvyšujeme

Moderné technológie

Množstvo zrealizovaných referencií na celom území Slovenskej republiky potvrdzuje našu odbornosť a úzku špecializáciu.

Pozrieť referencie