Logistický park CARGO-PARTNER Dunajská Streda, Bratislava

V závode v Dunajskej Strede je nainštalovaných viac ako 70 ks kamier, 230 ks pohybových detektorov a magnetických kontaktov, 12 ks IR bariér na stráženie priestoru a 340 ks automatických hlásičov požiaru spolu s 8 nasávacími systémami stráži objekty pred požiarom. V Bratislave máme pod svojou správou kamerový systém.

Naše silné zameranie sa na kvalitu a inovácie je evidentné v našich plne integrovaných IT riešeniach a značných investíciách do udržateľných dopravných a logistických technológií. K vysokým nárokom na využívanie najmodernejších technológií je prispôsobený aj výber jednotlivých dodávateľov pre zabezpečenie prenosu dát, na zabezpečenie sledovania a monitorovania priestoru, pohybu osôb v priestore i samotného zabezpečenia priestoru pred požiarmi.

referencia Cargo

Logistický park CARGO-PARTNER

Plocha: 17 000 m2

Mesto: Dunajská Streda, Bratislava

Rok realizácie: 2011 – 2019

Objem dodávky Dunajská Streda: 105 000 Euro (EPS), 269 000 Euro (CTV, EZS, PS, ŠK)

Objem dodávky Bratislava: 35 000 Euro (CCTV)

Dodané systémy

  • Elektrická požiarna signalizácia (EPS)
  • Kamerový systém (CCTV)
  • Elektrický zabezpečovací systém (EZS)
  • Prístupový systém (PS)
  • Štruktúrovaná kabeláž (ŠK)

Popis objektu

Spoločnosť CARGO-PARTNER je súkromný poskytovateľ kompletnej logistiky, ktorý ponúka komplexné portfólio služieb leteckej, námornej, pozemnej dopravy a skladových riešení so špeciálnymi skúsenosťami v oblasti optimalizácie informačných technológií a dodávateľského reťazca.