Digitálne kamerové riešenia

Špecializujeme sa na čisto digitálne IP kamerové riešenia s variabilitou pri rozširovaní takýchto systémov a diaľkového monitoringu.

Základom kamerového systému je správne zrealizovaná IP sieť s dôrazom na použitie spoľahlivých a bezpečných sieťových komponentov. IP kamerová sieť musí byť rýchla, stabilná a dôkladne zabezpečená. Na takúto sieť sú pripojené jednotlivé IP kamery, záznamové zariadenie alebo server, ktoré manažujú samotný systém, užívateľov a následne diskové polia, kde sa ukladá záznam.

Kamera

Výkonné procesory v súčasných kamerách umožňujú napríklad:

  • čítanie EČV,
  • rozpoznávanie osôb,
  • sledovanie zmien v scéne,
  • sledovanie prekročenia ohraničenej oblasti a iné.

IP kamerové systémy

Kamerový systém sa podľa požiadaviek pripája k internetu pre možnosť vzdialeného monitoringu. Samotné kamery možno deliť na základe rozlíšenia snímacieho čipu, citlivosti snímacieho čipu, dynamického rozsahu, vyhotovenia a robustnosti. Čím vyššie rozlíšenie snímacieho čipu kamera má, tým viac detailov možno prečítať zo zaznamenaného obrazu.

Typy kamier

Vždy je dôležité brať do úvahy, či sa kamera používa iba na základný prehľad scény, či treba rozlíšiť detail tváre alebo je potrebné robiť výrezy a priblíženia v zázname.

V tomto segmente sme zrealizovali:

Pri návrhu systému vychádzame z portfólia viacerých dodávateľov a renomovaných výrobcov.

Výkonné kamerové riešenia

Pri realizácii digitálnych kamerových systémov používame spoľahlivé a bezpečné sieťové komponenty.

Kontaktujte nás