CIEĽ BOL JASNE DANÝ.
Okrem tradičných požiadaviek na precíznosť a dodržanie termínov a rozpočtov, bolo cieľom klienta zachovať históriu budovy a dodať jej nový nádych vo forme najmodernejších systémov.

Jurkovičova tepláreň

Dizajnové protipožiarne a bezpečnostné systémy v historickej Jurkovičovej teplárni

Ako sme klientom pomohli zrekonštruovať historickú budovu s tými najmodernejšími protipožiarnymi a zabezpečovacími systémami? S využitím kvalitných inovatívnych technológií, ktoré trh ponúka. Prečítajte si našu prípadovú štúdiu k projektu v Jurkovičovej teplárni.

Ciele a predstavy

Zadanie od investora a architekta znelo jasne. Okrem tradičných požiadaviek na precíznosť a dodržanie termínov a rozpočtov, bolo cieľom klienta zachovať históriu budovy a dodať jej nový nádych vo forme najmodernejších systémov.

Projekt v Jurkovičovej teplárni bol jedinečný. Jej autorom je Dušan Jurkovič, ktorý okrem iných diel navrhol aj Mohylu Milana Rastislava Štefánika. Budova patrí medzi národné kultúrne pamiatky a je umiestnená v srdci veľmi modernej výstavby Skypark.

Pre klienta Penta Real Estate sme inštalovali protipožiarne systémy v celom projekte Skypark a keďže vedeli, že máme skúsenosti s rôznymi historickými budovami, rozhodli sa naše služby využiť aj v tomto prípade.

Dôležitým aspektom projektu bol aj cieľ využitia budovy. Svoje miesto tu našiel nový coworking space Base4work, ktorý patrí do medzinárodnej siete kancelárií. Z toho dôvodu sa vzorom pre inštaláciu v Jurkovičovej teplárni stali coworkingové priestory Base4work v Prahe.

Riešenie

Spolupráca na projekte bola výzvou, nie však niečím, čo by sme v ANTES GM nezvládli. V minulosti sme proti požiaru a iným nepredvídateľným situáciám zabezpečovali viacero historických budov, ako napríklad Trenčiansky hrad, historický Hotel Elizabeth v Trenčíne, Dubnické múzeum či Tribečské múzeum v Topoľčanoch.

Náš tím načrtol prvotné nápady na inštaláciu, ale aj dizajn systémov na základe obhliadky coworkingu Base4work v Prahe. Po následom výbere tých najlepších produktov sme mohli začať s inštaláciou.

Spojili sme dizajn s funkčnosťou. V niektorých priestoroch Jurkovičovej teplárne bolo nutné zaviesť káble tak, aby boli doslova neviditeľnými. V iných priestoroch sa naopak stali štýlovým prvkom, ktorý sme chceli zvýrazniť. Pri inštalácii takmer každej káblovej trasy bola potrebná prítomnosť a súhlas technického dozoru architekta.

Použitie každého prvku sme s klientom odsúhlasili vopred. Nie všetky použité diely boli spočiatku vo farbách, ktoré mal v pláne klient použiť. Súčasťou našej služby bolo aj zafarbenie materiálov v zmysle konkrétnych požiadaviek.

Neustála komunikácia s tímom klienta bola na prvom mieste a vyplynulo z nej viacero požiadaviek na zmeny či úpravy. Ak klient navrhoval niečo zmeniť, prípadne odstrániť, flexibilne sme riešenia nachádzali „za pochodu“.

Technológie

Pri realizácii projektu v Jurkovičovej teplárni sme použili najmodernejšie technológie dostupné na trhu, ktoré sú overené a s ktorými máme dlhoročné skúsenosti.

  1. Elektrická požiarna signalizácia – jej súčasťou sú požiarne a lineárne hlásiče, vrátane hlasovej signalizácie požiaru – moderný systém z dielne rakúskeho výrobcu Schrack Seconet a švajčiarskeho výrobcu g+m
 • Prístupový systém SALTO – bezdrôtové alebo aj drôtové/káblové prístupové čítačky. Moderný systém, ktorý si presne pamätá, kto vstúpil do priestoru. S týmto systémom si vie zadávateľ zvoliť, či bude mať osoba prístup ku všetkým dverám a miestnostiam, alebo iba k tým vybraným. Užívateľ môže používať na otváranie buď prístupový čip, kartu, alebo svoj mobilný telefón.
 1. Kamerový systém – zabezpečovací od spoločnosti Dahua
 2. Elektronický zabezpečovací systém – senzory pohybu a magnetické kontakty na oknách a vo dverách.

Prínos systémov

Do Jurkovičovej teplárne sme pre klieta dodali moderné a spoľahlivé bezpečnostné systémy pre rýchlu detekciu požiaru, systémy pre zabezpečenie spoľahlivej evakuácie v prípade hroziaceho nebezpečenstva a zvýšili sme ochranu objektu kamerovým systémom s modernými funkcionalitami. Čo však najviac ocení každý, kto budovu navštívi, je flexibilný prístupový systém, ktorý ponúka možnosť používať mobilný telefón ako prístupové médium. S týmto systémom vie správca poslať užívateľovi kľúč na otvorenie dverí odkiaľkoľvek, a to už v priebehu pár sekúnd.

Referencia od klienta

„So spoločnosťou ANTES GM som bol osobne veľmi spokojný. Za mňa sa jedná o jednu z mála firiem, kde čo sa dohodlo, to aj platilo v celom rozsahu. S realizáciou diela sme boli tiež veľmi spokojní, zástupcovia ANTES GM boli vždy nápomocní v proaktívnom hľadaní koncepčných riešení všetkých problémov, ktorých stavba národnej kultúrnej pamiatky Jurkovičovej Teplárne priniesla mnoho.

Spolupráca s ANTES GM nám priniesla neštandardné riešenia spojené s integráciou modernej administratívnej budovy do objektu pôvodnej kultúrnej pamiatky zo 40. rokov minulého storočia. Realizovali kompletný systém CCTV, zabezpečovací a prístupový systém, no najmä EPS a HSP.“

Viktor Korba, Construction Consultant, Penta Real Estate, s. r. o.

Jurkovičova tepláreň

Rozsah:úžitková plocha 6400 m2
Mesto: Bratislava
Rok realizácie: 01/2020 – 03/2021

Dodané systémy

 • Elektrická požiarna signalizácia
 • Hlasová signalizácia požiaru
 • Kamerový systém
 • Prístupový systém
 • Elektronický zabezpečovací systém
 • Optické siete

V oblasti zdravotníctva sme ďalej zrealizovali

Nemocnica novej generácie BORY, Bratislava

Spolupráca: 2021 - 2023

Nemocnica novej generácie BORY, Bratislava

S nemocnicou BORY v Bratislave spolupracujeme od roku 2021 až do súčastnosti.

Nemocnica Poprad

Spolupráca: 2021 - 2023

Nemocnica Poprad

S nemocnicou v Poprade spolupracujeme od roku 2021 až do súčastnosti.

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Spolupráca: 2017 - 2023

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

S nemocnicou s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach spolupracujeme od roku 2017 až do súčasnosti.

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru, Michalovce

Spolupráca: 2016 - 2023

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru, Michalovce

S nemocnicou Štefana Kukuru v Michalovciach spolupracujeme už od roku 2016 až do súčastnosti.

Centrum sociálnych služieb
Martin – Podháj

Spolupráca: 2022 - 2023

Centrum sociálnych služieb Martin – Podháj

S centrom sociálnych služieb v Martine spolupracujeme od roku 2022 až do súčastnosti.

Casa - domov sociálnych služieb, Pezinok

Spolupráca: 2021 - 2023

Casa - domov sociálnych služieb, Pezinok

S domovom sociálnych služieb Casa v Pezinku spolupracujeme od roku 2021 až do súčasnosti.

Univerzitná nemocnica Martin

Spolupráca: 2017 - 2023

Univerzitná nemocnica Martin

S univerzitnou nemocnicou v Martine spolupracujeme už od roku 2017 až do súčastnosti.

Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci

Spolupráca: 2021 - 2022

Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci

S psychiatrickou liečebňou Samuela Bluma v Plešivci sme spolupracovali v rokoch 2021 až 2022.

Ďalšia spolupráca so zariadeniami

 • Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
 • Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš
 • Nemocnica AGEL Zvolen
 • Alzheimercentrum Piešťany
 • Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ladislava Nádaši Jégého Dolný Kubín
 • Fakultná nemocnica Trenčín
 • KARDIOCENTRUM TN, Trenčín
 • Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
 • Nemocnica Topoľčany
 • ŠNOP, Bratislava
 • Synlab Slovakia, Bratislava
 • UNB L. Dérera ( Kramáre ), Bratislava
 • Univerzitná nemocnica Bratislava Ružinov
 • Ústredná vojenská nemocnica SNP, Ružomberok

Kontaktujte nás

Ak si myslíte, že môžeme urobiť to isté pre Vás, neváhajte a kontaktujte nás.

Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci

Spolupráca: 2021 - 2022

Na okraji Plešivca stojí Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma, zdravotnícke zariadenie, ktoré sa významnou mierou podieľa na komplexnej a dlhodobej psychiatrické starostlivosti pre pacientov v širokom regióne. Mnohé veci sa od doby, keď sa liečebňa založila, výrazne zmenili. Dnes sa táto inštitúcia pyšní svojím nadregionálnym charakterom a hrá kľúčovú úlohu v starostlivosti o mentálne zdravie obyvateľov spádovej oblasti s približne 850 000 obivateľmi. V rámci tohto regiónu, zahŕňajúceho bývalé „veľké“ okresy Trebišov, Košice-mesto, Košice-okolie, Rožňava, Spišská Nová Ves a Poprad, poskytuje liečebňa komplexné a individuálne riešenia pre pacientov trpiacich rôznymi psychickými problémami.

Dňa 4. júla 1898 položil v Plešivci Samuel Blum, majiteľ miestnej parketárne základný kameň ústavu, ktorý niesol potom jeho meno. 16. októbra toho istého roku bol ústav slávnostne otvorený pre 10 slabomyseľných.

Od 1. 1. 1992 sa Psychiatrická liečebňa v Plešivci stáva samostatnou organizáciou priamo riadenou Ministerstvom zdravotníctva SR. Táto priaznivá zmena však zároveň pri prebiehajúcej reforme zdravotníctva a súčasnej zložitej ekonomickej situácii, s nedostatkom financií, s nutnosťou maximálne úsporného a racionálneho hospodárenia, podľa možností bez negatívneho vplyvu na úroveň poskytovanej starostlivosti o pacientov, umožňuje len prežívanie, v žiadnom prípade nie výraznejšie odstránenie zdedených restov minulosti. Aj keď sa v nedávnej dobe realizovali i náročnejšie investičné akcie (výstavba čističky odpadových vôd, či rekonštrukcia kotolne z tuhého paliva na plyn), predsa len skrytá zadĺženosť je značná, vzhľadom na potrebu zásadnejšej rekonštrukcie temer všetkých už historických pavilónov, aby spĺňali požiadavky dnešného hygienického štandardu. Na serióznejšie hodnotenie posledného obdobia je samozrejme potrebný objektívnejší pohľad s časovým odstupom, s možnosťou lepšie spoznať smerovanie dnes ešte nejasných determinánt a tendencií vývoja PL.

Bezosporu môžeme konštatovať, že Psychiatrická liečebňa v Plešivci prežívala obdobie najväčšej slávy v tridsiatych rokoch, keď bola najmodernejším zariadením svojho druhu na Slovensku, ekonomicky aj odborne kvalitne vedeným, s dobrou úrovňou poskytovanej zdravotnej starostlivosti, s dobovou vybavenosťou, ktorú nedosahujeme v mnohom ani dnes.

Súčasné vedenie PL za podpory všetkých zamestnancov sa snaží nadviazať na tieto bohaté i slávnejšie tradície a dúfa, že Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci sa s cťou vráti na miesto, ktoré jej patri ako najstaršej psychiatrickej liečebni na území Slovenska.

Univerzitná nemocnica Martin

Spolupráca: 2017 - 2023

Univerzitná nemocnica Martin je koncovým zdravotníckym zariadením nadregionálneho významu s viacerými výnimočnými pracoviskami s celoslovenskou pôsobnosťou. Priemerne 50 percent pacientov prichádza z iných regiónov Slovenska. Významným rysom zdravotníckeho zariadenia je komplexnosť poskytovaných služieb a široký diagnosticko – liečebný záber, čomu zodpovedá aj rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti. V súlade so zriaďovacou listinou zabezpečuje špecializovanú ústavnú a ambulantnú zdravotnú starostlivosť vrátane 24-hodinovej ústavnej pohotovostnej služby, odbery orgánov a tkanív od dobrovoľných darcov na transplantačné účely, ako aj transplantáciu obličiek a krvotvorných buniek.

Nemocnica spolupracuje s Jesseniovou lekárskou fakultou UK, vytvára výučbové základne a participuje na výchove a vzdelávaní študentov medicíny. Akreditačné kritériá v študijných programoch v kategórii lekár obhájilo v súčasnej dobe až 30 medicínskych odborností. Jednotlivé pracoviská sa podieľajú na riešení vedecko-výskumných projektov, vedeckých grantov a klinických štúdií s vysokým odborným prínosom. Dlhoročná úzka spolupráca sa podpísala pod množstvo skvelých výskumných výsledkov. Vďaka spolupráci pri vzdelávaní lekárov je nemocnica na špici medicínskeho pokroku, čo prináša benefit pre samotných pacientov, ktorí majú možnosť liečiť sa novými, často unikátnymi metódami.

Casa - domov sociálnych služieb, Pezinok

Spolupráca: 2021 - 2023

Casa Pezinok je zrekonštruovaná, bezbariérová budova s rozľahlým exteriérom situovaná v lesoch Kučišdorfskej doliny. Cieľom je ponúknuť ľuďom v rôznych fázach života bezpečné priestory, v ktorých môžu žiť a cítiť sa dobre. K tomu patrí aj profesionálne a kompetentné sprevádzanie s veľkým nadšením a empatiou.

Centrum sociálnych služieb
Martin–Podháj

Spolupráca: 2022 - 2023

V Martine v mestskej časti Podháj vyrástlo moderné centrum s celkovou kapacitou 40 lôžok. Dispozične je objekt členený na centrálnu časť, lôžkovú časť na južnej a lôžkovú časť na severnej strane. V rámci areálu je aj oddychová zóna, parčík, do ktorého budú mať klienti priamy prístup. V ňom je okrem kuchyne a jedálne aj návštevná a spoločenská miestnosť, rehabilitácia a kaplnka. Zariadenie ponúka kvalitnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť pre ľudí v dôchodkovom veku, prostredníctvom profesionálneho personálu.

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru, Michalovce

Spolupráca: 2016 - 2023

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru je nemocnica s nadregionálnym charakterom v Michalovciach, ktorá bola založená v roku 1876. Nemocnica bola pôsobiskom chirurga Štefana Kukuru, po ktorom nesie svoj súčasný názov. Od roku 2009 nemocnicu prevádzkuje akciová spoločnosť Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. a je členom siete nemocníc Svet zdravia a polikliník Pro Care, do ktorej spadá okolo 17 nemocničných zariadení.

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Spolupráca: 2017 - 2023

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach poskytuje zdravotnú starostlivosť v rozsahu svojej zriaďovateľskej listiny a platného liečebného poriadku typu nemocnice pre spádovú oblasť cca 140 000 obyvateľov. Po zrušení niektorých oddelení v NsP Partizánske, Bánovce nad Bebravou a Handlovej prebrala časť poskytovania zdravotnej starostlivosti aj pre obyvateľov tých okresov.

V roku 2017 bola vykonaná rozsiahla dostavba monobloku s operačnými sálami. Bol dostavaný urgentný príjem a postupne prebieha rekonštrukcia ďalších oddelení.

Nemocnica Poprad

Spolupráca: 2021 - 2023

Prvé údaje o organizovanej zdravotnej starostlivosti v Poprade siahajú na začiatok 20. storočia. Nemocnica Tatra v Poprade – Spišskej Sobote bola otvorená 10. decembra 1911.

V roku 1918 prešla nemocnica do vlastníctva Československého Červeného kríža. V období predmníchovskej republiky ju rozšírili nákladom poldruha milióna korún. Od skončenia vojny bol vlastníkom nemocnice štát.

V roku 1971 bola otvorená nová poliklinika a v roku 1974 nemocnica v Poprade. Okrem základných oddelení boli otvorené aj nové oddelenia, ktoré doposiaľ v rámci okresu neexistovali.

Dňa 31. augusta 2002, bola preklasifikovaná na nemocnicu s poliklinikou III. typu.

V nemocnici postupne prebieha rekonštrukcia a modernizácia oddelení.

Nemocnica novej generácie BORY, Bratislava

Spolupráca: 2021 - 2023

Svet zdravia predstavuje projekt svojej prvej koncovej nemocnice na Slovensku, ktorá sa stala súčasťou najväčšej siete aktuálne 17 regionálnych nemocníc. Mimo iné ponúka 14 špičkových operačných sál, urgentný príjem novej generácie, osem intímnych pôrodných izieb namiesto boxov, centrálna robotickú prípravovňu liekov, zdravotnú starostlivosť organizovanú v multidisciplinárnych programoch, inovatívne procesy a moderné rádiodiagnostické vybavenie, jednolôžkový štandard pre pacienta či liečivé prostredie.