Kontrola prístupu

Dôležitým bezpečnostným systémom v moderných administratívnych, logistických, ale i výrobných budovách sú systémy na kontrolu prístupu. Myslí sa tým identifikácia osoby na základe priradených oprávnení a umožnenie priechodu tejto osoby cez dvere, bránu alebo turniket.

Základnými prvkami prístupového systému sú:

  1. vyhodnocovacia jednotka,
  2. čítacia jednotka,
  3. elektronický otvárač dverí.
Prístupové systémy

Prístupové a hotelové systémy

V porovnaní s používaním kľúčov je elektronický prístupový systém flexibilný a oveľa bezpečnejší. Každá osoba používa jedinečný identifikátor, najčastejšie RFID čip. V najmodernejších systémoch sa využíva na identifikáciu aj mobilný telefón s využitím technológie NFC alebo bluetooth. Pre väčší stupeň zabezpečenia sa využíva identifikácia biometriou.

null
Prístupové systémy

Flexibilita elektronického prístupového systému spočíva najmä v rýchlom manažmente prístupových schém celého objektu. Niekoľkými klikmi v softvéri možno jednoducho pridať novú osobu alebo naopak zablokovať nežiaducu osobu pre prístup do chránených oblastí.

Prístupový systém disponuje pamäťou priechodov cez jednotlivé čítacie jednotky, čím je možné jednoducho spätne dohľadať, ktorá konkrétna osoba prechádzala cez jednotlivé dvere.

Hotelové systémy

V hoteloch sa najčastejšie používajú tzv. offline prístupové systémy, pri ktorých je čítačka integrovaná priamo v kovaní vo dverách a prístup do jednotlivých izieb sa nahráva na kartu hosťa na recepcii.

Offline systémy nemožno spravovať v reálnom čase, ale pomocou externej čítačky vie poverený pracovník hotela vyčítať informácie o vstupoch z konkrétnych dverí.

V tomto segmente sme zrealizovali:

V oblasti prístupových a hotelových systémov spolupracujeme so spoľahlivými a flexibilnými dodávateľmi a pri návrhu riešení používame iba overené produkty.

Identifikácia osôb

Identifikácia osôb je možná aj mobilným telefónom (technológia NFC alebo bluetooth) či biometriou.

Kontaktujte nás