IKEA Industry s.r.o., IKEA Components s.r.o.

V štyroch (Trnava, Majcichov a Malacky) z piatich závodov je nainštalovaná elektrická požiarna signalizácia od našej spoločnosti. Od roku 1992 prešli vývojom ako ústredne, tak i samotné hlásiče. V roku 1992 sme začínali s prvou ústredňou EPS, postupne ako sa celý koncern na Slovensku rozširoval. Dnes máme v štyroch spomenutých závodoch nainštalovaných 12 ústrední a nainštalovaných viac ako 3500 ks automatických hlásičov, lineárne hlásiče, teplotné lineárne hlásiče i nasávacie systémy.

Vývoj priniesol novú radu ústrední IP, ktoré sa dajú pripojiť priamo do počítačovej siete a využiť tak možnosť vzdialenej správy systému elektrickej požiarnej signalizácie, čo sme v prípade tejto inštalácie využili. Cez vzdialený prístup vieme systémy nielen ovládať, ale aj upravovať a programovať.

referencia Ikea

IKEA Industry s.r.o., IKEA Components s.r.o.

Plocha: 4 závody 210 000 m2

Mesto: Trnava, Majcichov, Malacky

Rok realizácie: 1992 – 2019

Objem dodávky: 590 000 Euro (EPS + HSP), 520 000 Euro (hasenie iskier), 150 000 Euro (ŠK)

Dodané systémy

  • Elektrická požiarna signalizácia (EPS)
  • Hlasová signalizácia požiaru (HSP)
  • Systém detekcie a hasenia iskier
  • Štruktúrovaná kabeláž (ŠK)

Popis objektu

Spoločnosť IKEA Industry s.r.o. a IKEA Components s.r.o. sú súčasťou koncernu IKEA GROUP. Na Slovensku je celkovo 5 závodov tejto spoločnosti, v Trnave (od roku 1992) výroba dýhového nábytku, v Závažnej Porube pri Liptovskom Mikuláši (od roku 1994) výroba nábytku z masívu borovicového dreva, dva závody v Malackách (od roku 1999) Flatline výroba nábytku a Boards výroba drevotrieskových dosiek a posledným závodom je objekt V Majcichove pri Trnave výroba dýhy.