Skúsený tím technikov

Tím servisných technikov

zastrešuje technickú a programátorskú činnosť a zabezpečuje poskytovanie služby pravidelných prehliadok, profilaktiky systémov z nášho portfólia a poskytuje záručný a pozáručný servis podporený 24 hotline službou.

Tím montážnych technikov

Pri montáži dbáme na dodržiavanie noriem ako aj na prísne dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vďaka samostanému obchodnému oddeleniu sa montážni technici sústreďujú už iba na svoju prácu, čo zefektívňuje celý realizačný proces.

Moderné technológie

Všetky ponúkané zariadenia spĺňajú najprísnejšie normy a kritéria európskej i slovenskej legislatívy. Okrem rôznych osvedčení a certifikátov o tom svedčí hlavne množstvo zrealizovaných projektov a následné referencie z celého územia Slovenskej republiky.

Kontaktujte nás