Dodávame všetky stupne projektovej dokumentácie

  • Projekt pre územné rozhodnutie – DUR
  • Autorizovaný projekt pre stavebné povolenie – DSP
  • Realizačný projekt – RP
  • Projekt skutočného vyhotovenia – PSV

Nový projekt

Náš tím projektantov vám spolu s technickým oddelením navrhne a naprojektuje bezpečnostný alebo komunikačný systém, resp. slaboprúdový systém z nášho portfólia na základe dlhoročných skúseností a vašich požiadaviek. Pri projektovaní sa opierame o technické normy a predpisy výrobcov s ohľadom na konkrétnu riešenú situáciu.

Optimalizácia existujúceho riešenia

Zaoberáme sa tiež optimalizáciou už existujúcich riešení slaboprúdových systémov s ohľadom na použitie najmodernejších systémov a zefektívnenie navrhnutého riešenia.

Zaujali vás naše služby?

Kontaktujte, prosím, vedúceho oddelenia.

Projekčné oddelenie

Jozefína Pecháčková

Projekčné oddelenie

Ing. Peter Modranský