GOODMAN Senec

V logistických centrách je veľmi dôležitá ochrana a monitorovanie priestoru a ochrana pred požiarmi, vzhľadom na hodnotu uskladneného tovaru. Dôležitý je okamžitý prehľad v podobe grafického nadstavbového systému a systému vzdialeného prístupu k nainštalovaným bezpečnostným systémom. Inštalácia v Logistickom parku v Senci je najväčšia, čo do počtu ústrední, kde v jednej spoločnej sieti je zapojených 9 ústrední, vzájomne prepojených optickými káblami.

referencia Goodman

Logistický park GOODMAN, Senec

Plocha: 142 000 m2

Mesto: Senec

Rok realizácie: 2009 – 2019

Objem dodávky: 273 000 Euro (EPS, HSP), 50 000 Euro (CCTV, EZS, ŠK)

Dodané systémy

  • Elektrická požiarna signalizácia (EPS)
  • Hlasová signalizácia požiaru (HSP)
  • Kamerový systém ( CCTV )
  • Elektrický zabezpečovací systém (EZS)
  • Štruktúrovaná kabeláž (ŠK)

Popis objektu

Na Slovensku je spoločnosť GOODMAN vlastníkom, developerom či správcom moderných priemyselných a obchodných priestorov najvyššej kvality. Portfólio spoločnosti v súčasnosti obsahuje 2 nehnuteľnosti v Senci a Košiciach. Spoločnosť GOODMAN v Senci na ploche 18 hektárov poskytuje tie najlepšie klientske služby a nehnuteľnosti spĺňajú tie najvyššie štandardy. Stabilná základňa klientov zahŕňa veľké globálne korporácie pôsobiace v širokom spektre odvetví, vrátane spoločností HOPI, Quehenberger, Alza, Coindu, Agility, Metzeler, Faurecia Automotive.