Považský Cukor a.s., Trenčianska Teplá

Špeciálne náročné výrobné procesy vyžadujú použitie vysokokvalitných a hlavne spoľahlivých systémov v ochrane pred požiarmi, aby popri prioritnej ochrane procesov nedochádzalo k výrobným výpadkom. Včasná a presná informácia prostredníctvom grafického nadstavbového systému je dôležitou súčasťou celého systému. V Trenčianskej Teplej sme okrem štandartnej ochrany priestorov riešili aj využitie špeciálnych teplotných káblov a IR detektorov pre ochranu prepravných dopravníkov.

referencia Považský cukor

Považský Cukor a.s., Trenčianska Teplá

Plocha: 20 000 m2

Mesto: Trenčianska Teplá

Rok realizácie: 2005 – 2019

Objem dodávky: 138 000 Euro

Dodané systémy

  • Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

Popis objektu

V roku 1900 bol položený základný kameň fabriky vtedy ešte Považského cukrovaru a už v nasledujúcom roku sa uskutočnila prvá cukrovarnícka kampaň. Počas vyše 100 rokov cukrovar prešiel rôznymi organizačnými zmenami a súčasne došlo aj k postupnému zvyšovaniu kapacity. Považský cukor a.s. ako prvý na Slovensku začal v roku 2005 s delenou kampaňou.