Automatické hasenie

Vždy je lepšie požiaru zabrániť, ako riešiť jeho následky. Presne túto filozofiu aplikujú systémy automatického hasenia z nášho portfólia.

Na detekciu a vyhodnotenie požiaru sa používajú špeciálne navrhnuté systémy EPS s ústredňou, ktorá signalizuje priamo stav hasiacej zóny. Detekcia sa vykonáva najčastejšie citlivými nasávacími dymovými detektormi. V prípade detekcie požiaru ústredňa automaticky aktivuje výstražný hasiaci systém.

Nasávací detektor

Automatický hasiaci systém je zložený z:

  1. vyhodnocovacej ústredne,
  2. detekcie požiaru (dym, plameň alebo teplota),
  3. hasiva a rozvodov hasenia,
  4. podporných nástrojov – pretlakových klapiek.

Systémy detekcie a hasenia iskier

Hasiace prevenčné systémy sú určené najmä pre priemysel. Systém pozostáva z veľmi rýchlej a veľmi citlivej detekcie umiestnenej priamo v technologickom priestore (vnútri pneumatického dopravníka, v sile, v zásobníku alebo priamo v strojoch). Detektory sú robustnej konštrukcie a umiestňujú sa individuálne presne na mieru stráženej technológie.

Ako hasiaca časť sa používa systém rýchleho vodného hasenia priamo vnútri v technológii alebo použitie vodnej hmly, a.i. Systém slúži najmä na ochranu zachovania kontinuity výroby.

Pri detekcii potenciálneho zdroja požiaru (tzv. horúca častica) sa aktivuje krátky impulz hasenia, čím sa cielene eliminuje iba táto častica a nemusí sa prerušiť výroba. V tomto obore už dlhé roky spolupracuje naša spoločnosť so švédskym výrobcom – firmou Firefly, ktorá je špičkou na svetovej úrovni.

Plynné hasivo

Hasiace systémy pre malé priestory

Jedná sa o hasiace systémy pre malé priestory pomocou rýchlej detekcie a automatického spustenia procesu hasenia plynným hasivom. Tieto systémy sú použiteľné pre menšie uzavreté miestnosti, kde je zvýšené riziko požiaru alebo drahá technika, ktorej znehodnotenie by predstavovalo veľké finančné straty. Typickým prípadom sú serverovne alebo malé rozvodne.

V tomto segmente sme zrealizovali:

Naša spoločnosť v tomto obore už dlhé roky spolupracuje so švédskym výrobcom – firmou Firefly, ktorá je špičkou na svetovej úrovni. Pri dodávke samotného hasiaceho systému spolupracujeme s overenými spoločnosťami.

Rýchla a citlivá detekcia

Detektory sú robustnej konštrukcie a umiestňujeme ich individuálne presne na mieru stráženej technológie.

Kontaktujte nás