CLOETTA Levice

Okrem ochrany priestorov pred požiarmi je dôležitá aj ochrana samotných výrobných liniek. V náročných prevádzkových je dôležitý správny výber dodávaných technológií vzhľadom na všadeprítomný cukor, múku a prísady. Niektoré koncentráty resp. výpary z nich sú pri skladovaní vo väčšom množstve výbušné. Dôležité sú aj informácie z jednotlivých výrobných a baliacich liniek o prípadných výpadkoch niektorej časti. Nám sa podarilo zladiť všetky tieto veci do jedného komplexného bezpečnostného systému.

referencia Cloetta

CLOETTA Levice

Plocha: 58 000 m2

Mesto: Levice

Rok realizácie: 2006 – 2019

Objem dodávky: 198 000 Euro (EPS, HSP), 122 000 Euro (CCTV, ŠK)

Dodané systémy

  • Elektrická požiarna signalizácia (EPS)
  • Hlasová signalizácia požiaru (HSP)
  • Kamerový systém (CCTV)
  • Štruktúrovaná kabeláž (ŠK)

Popis objektu

Závod CLOETTA v Leviciach je v súčasnosti najväčším výrobným závodom celého koncernu v Európe. Výroba prebieha na 11 výrobných a 31 baliacich linkách. Denne sa v Leviciach vyrobí viac ako 27 ton sladkostí rôznych druhov, ktoré dokonca putujú aj na švédsky kráľovský dvor.