Hlasová signalizácia požiaru

Hlasová signalizácia požiaru – HSP je zariadenie slúžiace na evakuáciu osôb pomocou hlasovej evakuačnej správy. Pre spoľahlivú evakuáciu je najdôležitejšia správna úroveň hlasitosti a zrozumiteľnosť evakuačnej správy. Hlasová signalizácia požiaru (evakuačný rozhlas) umožňuje okrem bezpečnostnej funkcie aj reprodukciu hudby v objektoch, prípadne sprostredkovanie služobných hlásení alebo reklamných spotov.

Legislatíva

  • Hlasová signalizácia požiaru je súčasťou elektrickej požiarnej signalizácie a je rovnako definovaná normami EN 54-xx.
  • Nutnosť inštalácie HSP do objektu je v slovenskej legislatíve vymedzená vyhláškou č.94/2004 Z.z. a jej prevádzka sa riadi vyhláškou č. 726/2002 Z.z.

Príklad inštalácie elektrickej požiarnej signalizácie s hlasovou signalizáciou požiaru:

  1. Ústredňa EPS
  2. Hlásič požiaru
  3. Externé ovládacie tablo
  4. Ústredňa hlasovej signalizácie požiaru
  5. Reproduktor na evakuáciu
Schéma eps

Evakuačný rozhlas

Reproduktorové linky a komponenty ústredne sú v pravidelných intervaloch monitorované, aby sa zabezpečila spoľahlivá funkčnosť celého systému. Pri evakuačných systémoch je dôležitý návrh rozloženia reproduktorov, ktorý sa po inštalácii overuje testom zrozumiteľnosti reči.

Pre spoľahlivú evakuáciu je totiž najdôležitejšia správna úroveň hlasitosti a zrozumiteľnosť evakuačnej správy.

Ústredňa HSP

Ústredňa pozostáva z riadiacej časti, výkonových zosilňovačov a záložných napájacích zdrojov. Zároveň zabezpečuje interakciu so systémom EPS, ktorý riadi spustenie evakuácie a zbiera údaje o prípadných poruchách.

Všetky komponenty sú certifikované v súlade s EN 54 normami. Káblové rozvody musia spĺňať požiadavku napájania požiarnotechnických zariadení počas požiaru.

Reproduktory používajú 100 V technológiu s výkonovými výhybkami, pomocou ktorých možno upraviť hlasitosť a obsahujú keramickú svorkovnicu s izolátorom proti skratu.

Všetky komponenty sú certifikované v súlade s EN 54 normami. Káblové rozvody musia spĺňať požiadavku napájania požiarnotechnických zariadení počas požiaru.

Stanica hlásateľa

Stanica hlásateľa slúži na ovládanie systému, vykonávanie služobných hlásení a ovládanie hudobných zdrojov a hlasitosti pre jednotlivé reproduktorové zóny. V určitých prípadoch slúži aj pre riadenie evakuácie.

V tomto segmente sme zrealizovali:

V oblasti hlasovej signalizácie požiaru spolupracujeme so spoľahlivými a flexibilnými dodávateľmi a pri návrhu riešení používame iba overené produkty.

Spoľahlivé ozvučenie

Dbáme na správnu úroveň hlasitosti a zrozumiteľnosť správy.

Kontaktujte nás