Rekonštrukcia Športovej haly, Topoľčany

Hlavnou časťou rekonštrukcie bolo vybudovanie nových tribún po obvode ihriska. Okolie športovej haly je dotvorené novými spevnenými plochami ako i výsadbou zelene. Pre potreby parkovania sa vytvorili nove parkovacie plochy hlavne pre hráčov, VIP a média. Rozšírenie športovej haly predstavuje stavebnotechnické úpravy pre potreby s kapacitou 2050 divákov. Vybudujú sa dve nové tribúny po obvode hracej plochy. Jestvujúca tribúna sa upraví pre potreby lepšej viditeľnosti. V rámci dodávky sa inštaloval moderný ozvučovací systém priestorov plochy pre maximálny komfort divákov a hráčov.

Rekonštrukcia Športovej haly, Topoľčany

Mesto: Topoľčany

Rok realizácie: 07/2020 – 12/2020

Dodané systémy

  • Elektrická požiarna signalizácia
  • Hlasová signalizácia požiaru
  • Štruktúrovaná kabeláž
  • Prístupový systém

Kontaktujte nás

Ak si myslíte, že môžeme urobiť to isté pre Vás, neváhajte a kontaktujte nás.