Spolu s Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru sme pre príslušníkov požiarnej prevencie Okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji zorganizovali Odborné metodické zamestnanie na tému Elektrickej požiarnej signalizácie.

Na podujatí sme riešili horúce témy najmä z oblasti digitalizácie, vzdialenej správy, nových trendov ale i z legislatívy. Vzájomne sme si výmenili skúsenosti z problematiky obnovy zastaralých požiarnych signalizácií v objektoch za prevádzky.

Spolu so zástupcom spoločnosti Schrack Seconet sme prezentovali systém vzdialeného dohľadu a vysoko aktuálnu tému požiarnej ochrany fotovoltaických elektrární.

V ANTES GM sme vždy pripravení spolupracovať s hasičmi, ktorí odvážne stoja pri záchrane životov a majetkov. 🚒

https://www.minv.sk/?hasicitrencin&sprava=odborno-metodicke-zamestnanie-prislusnikov-poziarnej-prevencie