Montáž podľa schválenej projektovej dokumentácie

Naše oddelenie realizácie zákaziek zabezpečuje profesionálnu montáž ponúkaných bezpečnostných a komunikačných slaboprúdových systémov. Pri montáži prísne dbáme na dodržiavanie noriem a predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Naše projekty dokážeme profesionálne zabezpečiť vďaka kmeňovým montážnym pracovníkom a projektovému manažmentu s podporou externých dodávateľov prác.

Montáž hlásiču

Dodržiavame prísne normy

Pri montáži dbáme na dodržiavanie noriem ako aj na prísne dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

ISO 9001

Kvalita prác je podporovaná implementovaným manažérskym systémom riadenia v súlade s ISO 9001.

Externí dodávatelia

Pre zvládnutie veľkých zákaziek máme zazmluvnených externých dodávateľov.

Zaškolenie oblsuhy

Pri odovzdávaní zrealizovaného projektu zaškolia naši odborní technici váš personál.

Zaujali vás naše služby?

Kontaktujte, prosím, vedúceho oddelenia.

Výrobno-technický riaditeľ

Ing. Marek Marčok