Grafický integračný softvér

Pre zjednodušenie a sprehľadnenie práce s bezpečnostnými systémami slúži tzv. grafický nadstavbový alebo integračný softvér. Základom tohto systému je vizualizácia jednotlivých prvkov bezpečnostných systémov priamo v pôdoryse budovy a prehľadné zobrazenie na počítači.

Grafický integračný software
Grafický integračný software

Nástroj pre bezpečnostnú službu

Obsluha – najčastejšie bezpečnostná služba (SBS) – dostáva do rúk jednoduchý nástroj, pomocou ktorého dokážu rýchlo a presne lokalizovať poplach, či už sa jedná o požiarny poplach z elektrickej požiarnej signalizácie, narušenie priestoru zaznamenané elektronickým zabezpečovacím systémom alebo otvorenie dverí cez prístupový systém. Zároveň systém umožňuje integrovať aj obraz kamier, ktorých pozícia je taktiež zobrazená v pôdoryse objektu.

Grafický nadstavbový systém

Pre lokálne hasičské zbory v priemyselných alebo logistických objektoch, ale i pre strážnikov v menších objektoch, nákupných centrách, hoteloch a nemocniciach je určený grafický nadstavbový systém, ktorý vizualizuje elektronickú požiarnu signalizáciu. Pri požiarnom poplachu je lokalizácia takéhoto priestoru veľmi rýchla, vďaka čomu včasný zásah minimalizuje ohrozenie života a množstvo škôd. Umožňuje to aj rýchlu reakciu na vzniknutý falošný poplach, aby sa predišlo vzniku zbytočnej paniky najmä v objektoch, kde sa nachádza množstvo ľudí.

Grafický nadstavbový systém
Alarm server

Alarm servery

Do portfólia bezpečnostných softvérov možno zaradiť aj tzv. alarm servery, ktoré zlučujú informácie z viacerých bezpečnostných zariadení a vykonávajú vopred naprogramované akcie, ako napr. zasielanie SMS iba konkrétnej skupine osôb, ktorá je zodpovedná za niektorú z časti objektu alebo systému. Napr. informácie o poruchách môžu byť smerované priamo údržbárom. Toky informácií možno ľubovoľne smerovať podľa požiadaviek užívateľa systému. Tieto softvéry majú dnes už vyvinutú aj vlastnú aplikáciu pre smartfóny, ktorá umožňuje naviac aj manažovanie priorít jednotlivých informácií, prípadne vizualizácie v pôdoryse objektu.

V tomto segmente sme zrealizovali:

V oblasti grafického integračného softvéru spolupracujeme so spoľahlivými a flexibilnými dodávateľmi a pri návrhu riešení používame iba overené produkty.

Vizualizovanie bezpečnostného systému

Navrhneme a implementujeme u vás softvér podľa požiadaviek na rozsah systémov a informácií, ktoré je potrebné prenášať.

Kontaktujte nás