CIEĽ BOL JASNE DANÝ.
Mať najmodernejší prístupový systém, ktorý zanechá dojem v každom, kto vstúpi na pôdu objektu Skypark.

Skypark – Moderná keyless budova v Bratislave

Jedinečný projekt v Európe, ktorý bol špeciálne navrhnutý pre spoločnosť Penta, spája najmodernejšie technológie uľahčujúce život svojim klientom počas pracovného dňa. Technológie, ktoré boli navrhnuté pre objekt Skypark, nám neboli cudzie a preto spoločnosť Penta vsadila na naše dlhoročné skúsenosti v oblasti prístupových systémov a oslovila nás v otázke montáže a oživenia systému.

Vzniklo prepojenie s viacerými systémami, ako sú turnikety s QR čítačkami, výťahy a parkovací systém. Všetky systémy boli prepojené s prístupovým systémom od výrobcu Salto, ktorý disponuje viac ako 400 prvkami a je mozgom celej operácie.

Naši technici museli koordinovať programovanie jednotlivých systémov tak, aby komunikácia medzi nimi prebieha bez problémov a tým zaručili, že systém bude funkčný pri každodennom zaťažení. Medzi tým, montážni technici pripravovali jednotlivé súčasti prístupového systému ako sú radiace jednotky, čítacie jednotky a v neposlednom rade bezdrôtové kovania na dvere, ktoré uľahčili montáž systému a zároveň zákazníkovi ušetrili nemalé peniaze za nákup a naťahovanie kabeláže k jednotlivým čítačkám. Všetky informácie sú medzi bezdrôtovými kovaniami a systémom prenášané za pomoci prístupových čipov.

Tieto informácie sa po priložení čipu užívateľom na nástenných čítacích jednotkách prijímajú a odosielajú, a tým sa objekt Skypark premieňa na modernú keyless budovu. Po úspešnom prepojení všetkých ovládaných systémov bola vytvorená intuitívna nadstavba prístupového systému v spolupráci so spoločnosťou Sharry Europe, v ktorej dokážete pár klikmi sprístupniť budovu pre kohokoľvek a pritom vedieť o každom jeho kroku. Všetky informácie, ktoré prístupový systém Salto dostane od nadstavbového systému, rozdelí v priebehu stotín sekundy jednotlivým systémom, ktoré už od prvého priloženia čipu, vedia kam máte namierené.

Objekt Skypark bol podrobenýzáťažovej prevádzke,+; po ktorej prešiel plynulo do ostrej prevádzky, kedy denne prijíma viac ako 15 000 podnetov od všetkých systémov a uspokojuje požiadavky od viac ako 2000 používateľov.

Referencia od klienta

Skypark – Moderná keyless budova v Bratislave

Plocha: 6 000 m2
Mesto: Banská Bystrica
Rok realizácie: 03/2019 – 06/2019

Dodané systémy

 • Elektrická požiarna signalizácia (EPS)
 • Hlasová signalizácia požiaru (HSP)
 • Elektronické zabezpečovacie systémy

V oblasti zdravotníctva sme ďalej zrealizovali

Nemocnica novej generácie BORY, Bratislava

Spolupráca: 2021 - 2023

Nemocnica novej generácie BORY, Bratislava

S nemocnicou BORY v Bratislave spolupracujeme od roku 2021 až do súčastnosti.

Nemocnica Poprad

Spolupráca: 2021 - 2023

Nemocnica Poprad

S nemocnicou v Poprade spolupracujeme od roku 2021 až do súčastnosti.

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Spolupráca: 2017 - 2023

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

S nemocnicou s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach spolupracujeme od roku 2017 až do súčasnosti.

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru, Michalovce

Spolupráca: 2016 - 2023

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru, Michalovce

S nemocnicou Štefana Kukuru v Michalovciach spolupracujeme už od roku 2016 až do súčastnosti.

Centrum sociálnych služieb
Martin – Podháj

Spolupráca: 2022 - 2023

Centrum sociálnych služieb Martin – Podháj

S centrom sociálnych služieb v Martine spolupracujeme od roku 2022 až do súčastnosti.

Casa - domov sociálnych služieb, Pezinok

Spolupráca: 2021 - 2023

Casa - domov sociálnych služieb, Pezinok

S domovom sociálnych služieb Casa v Pezinku spolupracujeme od roku 2021 až do súčasnosti.

Univerzitná nemocnica Martin

Spolupráca: 2017 - 2023

Univerzitná nemocnica Martin

S univerzitnou nemocnicou v Martine spolupracujeme už od roku 2017 až do súčastnosti.

Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci

Spolupráca: 2021 - 2022

Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci

S psychiatrickou liečebňou Samuela Bluma v Plešivci sme spolupracovali v rokoch 2021 až 2022.

Ďalšia spolupráca so zariadeniami

 • Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
 • Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš
 • Nemocnica AGEL Zvolen
 • Alzheimercentrum Piešťany
 • Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ladislava Nádaši Jégého Dolný Kubín
 • Fakultná nemocnica Trenčín
 • KARDIOCENTRUM TN, Trenčín
 • Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
 • Nemocnica Topoľčany
 • ŠNOP, Bratislava
 • Synlab Slovakia, Bratislava
 • UNB L. Dérera ( Kramáre ), Bratislava
 • Univerzitná nemocnica Bratislava Ružinov
 • Ústredná vojenská nemocnica SNP, Ružomberok

Kontaktujte nás

Ak si myslíte, že môžeme urobiť to isté pre Vás, neváhajte a kontaktujte nás.

Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci

Spolupráca: 2021 - 2022

Na okraji Plešivca stojí Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma, zdravotnícke zariadenie, ktoré sa významnou mierou podieľa na komplexnej a dlhodobej psychiatrické starostlivosti pre pacientov v širokom regióne. Mnohé veci sa od doby, keď sa liečebňa založila, výrazne zmenili. Dnes sa táto inštitúcia pyšní svojím nadregionálnym charakterom a hrá kľúčovú úlohu v starostlivosti o mentálne zdravie obyvateľov spádovej oblasti s približne 850 000 obivateľmi. V rámci tohto regiónu, zahŕňajúceho bývalé „veľké“ okresy Trebišov, Košice-mesto, Košice-okolie, Rožňava, Spišská Nová Ves a Poprad, poskytuje liečebňa komplexné a individuálne riešenia pre pacientov trpiacich rôznymi psychickými problémami.

Dňa 4. júla 1898 položil v Plešivci Samuel Blum, majiteľ miestnej parketárne základný kameň ústavu, ktorý niesol potom jeho meno. 16. októbra toho istého roku bol ústav slávnostne otvorený pre 10 slabomyseľných.

Od 1. 1. 1992 sa Psychiatrická liečebňa v Plešivci stáva samostatnou organizáciou priamo riadenou Ministerstvom zdravotníctva SR. Táto priaznivá zmena však zároveň pri prebiehajúcej reforme zdravotníctva a súčasnej zložitej ekonomickej situácii, s nedostatkom financií, s nutnosťou maximálne úsporného a racionálneho hospodárenia, podľa možností bez negatívneho vplyvu na úroveň poskytovanej starostlivosti o pacientov, umožňuje len prežívanie, v žiadnom prípade nie výraznejšie odstránenie zdedených restov minulosti. Aj keď sa v nedávnej dobe realizovali i náročnejšie investičné akcie (výstavba čističky odpadových vôd, či rekonštrukcia kotolne z tuhého paliva na plyn), predsa len skrytá zadĺženosť je značná, vzhľadom na potrebu zásadnejšej rekonštrukcie temer všetkých už historických pavilónov, aby spĺňali požiadavky dnešného hygienického štandardu. Na serióznejšie hodnotenie posledného obdobia je samozrejme potrebný objektívnejší pohľad s časovým odstupom, s možnosťou lepšie spoznať smerovanie dnes ešte nejasných determinánt a tendencií vývoja PL.

Bezosporu môžeme konštatovať, že Psychiatrická liečebňa v Plešivci prežívala obdobie najväčšej slávy v tridsiatych rokoch, keď bola najmodernejším zariadením svojho druhu na Slovensku, ekonomicky aj odborne kvalitne vedeným, s dobrou úrovňou poskytovanej zdravotnej starostlivosti, s dobovou vybavenosťou, ktorú nedosahujeme v mnohom ani dnes.

Súčasné vedenie PL za podpory všetkých zamestnancov sa snaží nadviazať na tieto bohaté i slávnejšie tradície a dúfa, že Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci sa s cťou vráti na miesto, ktoré jej patri ako najstaršej psychiatrickej liečebni na území Slovenska.

Univerzitná nemocnica Martin

Spolupráca: 2017 - 2023

Univerzitná nemocnica Martin je koncovým zdravotníckym zariadením nadregionálneho významu s viacerými výnimočnými pracoviskami s celoslovenskou pôsobnosťou. Priemerne 50 percent pacientov prichádza z iných regiónov Slovenska. Významným rysom zdravotníckeho zariadenia je komplexnosť poskytovaných služieb a široký diagnosticko – liečebný záber, čomu zodpovedá aj rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti. V súlade so zriaďovacou listinou zabezpečuje špecializovanú ústavnú a ambulantnú zdravotnú starostlivosť vrátane 24-hodinovej ústavnej pohotovostnej služby, odbery orgánov a tkanív od dobrovoľných darcov na transplantačné účely, ako aj transplantáciu obličiek a krvotvorných buniek.

Nemocnica spolupracuje s Jesseniovou lekárskou fakultou UK, vytvára výučbové základne a participuje na výchove a vzdelávaní študentov medicíny. Akreditačné kritériá v študijných programoch v kategórii lekár obhájilo v súčasnej dobe až 30 medicínskych odborností. Jednotlivé pracoviská sa podieľajú na riešení vedecko-výskumných projektov, vedeckých grantov a klinických štúdií s vysokým odborným prínosom. Dlhoročná úzka spolupráca sa podpísala pod množstvo skvelých výskumných výsledkov. Vďaka spolupráci pri vzdelávaní lekárov je nemocnica na špici medicínskeho pokroku, čo prináša benefit pre samotných pacientov, ktorí majú možnosť liečiť sa novými, často unikátnymi metódami.

Casa - domov sociálnych služieb, Pezinok

Spolupráca: 2021 - 2023

Casa Pezinok je zrekonštruovaná, bezbariérová budova s rozľahlým exteriérom situovaná v lesoch Kučišdorfskej doliny. Cieľom je ponúknuť ľuďom v rôznych fázach života bezpečné priestory, v ktorých môžu žiť a cítiť sa dobre. K tomu patrí aj profesionálne a kompetentné sprevádzanie s veľkým nadšením a empatiou.

Centrum sociálnych služieb
Martin–Podháj

Spolupráca: 2022 - 2023

V Martine v mestskej časti Podháj vyrástlo moderné centrum s celkovou kapacitou 40 lôžok. Dispozične je objekt členený na centrálnu časť, lôžkovú časť na južnej a lôžkovú časť na severnej strane. V rámci areálu je aj oddychová zóna, parčík, do ktorého budú mať klienti priamy prístup. V ňom je okrem kuchyne a jedálne aj návštevná a spoločenská miestnosť, rehabilitácia a kaplnka. Zariadenie ponúka kvalitnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť pre ľudí v dôchodkovom veku, prostredníctvom profesionálneho personálu.

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru, Michalovce

Spolupráca: 2016 - 2023

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru je nemocnica s nadregionálnym charakterom v Michalovciach, ktorá bola založená v roku 1876. Nemocnica bola pôsobiskom chirurga Štefana Kukuru, po ktorom nesie svoj súčasný názov. Od roku 2009 nemocnicu prevádzkuje akciová spoločnosť Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. a je členom siete nemocníc Svet zdravia a polikliník Pro Care, do ktorej spadá okolo 17 nemocničných zariadení.

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Spolupráca: 2017 - 2023

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach poskytuje zdravotnú starostlivosť v rozsahu svojej zriaďovateľskej listiny a platného liečebného poriadku typu nemocnice pre spádovú oblasť cca 140 000 obyvateľov. Po zrušení niektorých oddelení v NsP Partizánske, Bánovce nad Bebravou a Handlovej prebrala časť poskytovania zdravotnej starostlivosti aj pre obyvateľov tých okresov.

V roku 2017 bola vykonaná rozsiahla dostavba monobloku s operačnými sálami. Bol dostavaný urgentný príjem a postupne prebieha rekonštrukcia ďalších oddelení.

Nemocnica Poprad

Spolupráca: 2021 - 2023

Prvé údaje o organizovanej zdravotnej starostlivosti v Poprade siahajú na začiatok 20. storočia. Nemocnica Tatra v Poprade – Spišskej Sobote bola otvorená 10. decembra 1911.

V roku 1918 prešla nemocnica do vlastníctva Československého Červeného kríža. V období predmníchovskej republiky ju rozšírili nákladom poldruha milióna korún. Od skončenia vojny bol vlastníkom nemocnice štát.

V roku 1971 bola otvorená nová poliklinika a v roku 1974 nemocnica v Poprade. Okrem základných oddelení boli otvorené aj nové oddelenia, ktoré doposiaľ v rámci okresu neexistovali.

Dňa 31. augusta 2002, bola preklasifikovaná na nemocnicu s poliklinikou III. typu.

V nemocnici postupne prebieha rekonštrukcia a modernizácia oddelení.

Nemocnica novej generácie BORY, Bratislava

Spolupráca: 2021 - 2023

Svet zdravia predstavuje projekt svojej prvej koncovej nemocnice na Slovensku, ktorá sa stala súčasťou najväčšej siete aktuálne 17 regionálnych nemocníc. Mimo iné ponúka 14 špičkových operačných sál, urgentný príjem novej generácie, osem intímnych pôrodných izieb namiesto boxov, centrálna robotickú prípravovňu liekov, zdravotnú starostlivosť organizovanú v multidisciplinárnych programoch, inovatívne procesy a moderné rádiodiagnostické vybavenie, jednolôžkový štandard pre pacienta či liečivé prostredie.