História spoločnosti

Už od začiatku je naším cieľom poskytovať komplexné služby na špičkovej úrovni v oblasti návrhu, dodávky a servisu elektrickej požiarnej signalizácie a ďalších slaboprúdových elektronických bezpečnostných a komunikačných systémov.

Založenie spoločnosti

Spoločnosť ANTES GM, spol. s r.o. bola založená 24.3.1997 ako logický výsledok odčlenenia časti portfólia spoločnosti ANTES B+M s.r.o. Hlavným nositeľom myšlienky a zakladateľom spoločnosti bol pán Peter Marek.

Začiatky

Už v začiatkoch boli realizované najmä rekonštrukcie a výmeny dosluhujúcich systémov EPS v objektoch v Trenčíne a v jeho okolí. Za zmienku stojí komplex výrobných hál Merina Trenčín.

Významný míľnik

Významným míľnikom bola realizácia elektrickej požiarnej signalizácie v novostavbe rekreačného komplexu neďaleko ruského mesta Anapa. Pri tejto zákazke sa upevnila zamestnanecká základňa a firma získala veľké množstvo cenných skúseností a informácií.

Naberáme skúsenosti

Nasledovali rekonštrukcie aj ďalších výrobných závodov ako napr. vtedajšie nábytkárske závody Spartan – Swedwood v Trnave, Nitrianske pekárne, Emersson Nové Mesto nad Váhom a niektoré armádne objekty. Všetky objekty sa vyznačovali zvýšeným rizikom vzniku požiaru, teda nasadenie spoľahlivej techniky EPS bolo kľúčové.

Veľké zákazky

Rokmi získané skúsenosti a postavenie na trhu prispelo k významnejším dodávkam systémov EPS pre prichádzajúce nákupné reťazce na slovenský trh, kde sa významným zákazníkom stala sieť predajní TESCO Stores.Nasledovali ďalšie významné obchodné centrá ako Laugarício Trenčín, Mirage ŽilinaBory Mall Bratislava.

Zavádzanie noriem

Spoločnosť bola organizačne rozdelená na samostatné oddelenia – projekcia, obchod, výrobaservis.Stabilná organizačná štruktúra a zavedené postupy a dokumenty boli potvrdené certifikovaním spoločnosti podľa ISO 9001 v roku 2007. Zároveň bola vykonaná certifikácia aj v súlade z OHSAS 18001, teda preverenie systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bol zavedený systém environmentálneho manažérstva v súlade s ISO 14001. Certifikácie podľa manažérskych noriem prispeli a neustále prispievajú k organizácii práce, kontrolovaniu kvality a efektívnemu zaobchádzaniu so zdrojmi.

Nové vedenie spoločnosti

V roku 2015 sa konateľom spoločnosti stal aj Ing. Tomáš Marek, PhD., ktorý postupne prebral vedenie spoločnosti ANTES GM, spol. s r.o. a naďalej rozvíja rodinný podnik, ktorý má dnes pevné postavenie na slovenskom trhu v oblasti bezpečnostných a komunikačných systémov.

Komplexné služby na špičkovej úrovni

Poskytujeme služby v oblasti návrhu, dodávky a servisu elektrickej požiarnej signalizácie a ďalších slaboprúdových elektronických bezpečnostných a komunikačných systémov.

Kontaktujte nás