Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie

Všetky rekonštruované poschodia sú vybavené najmodernejším nemocničným komunikačným systémom VISOCALL IP od rakúskeho výrobcu SCHRACK SECONET. Systém, ktorý je nainštalovaný aj v najväčšej viedenskej nemocnici, ktorá má kapacitu viac ako 1700 lôžok, sa úspešne podarilo v spolupráci s vedením liečebného ústavu aplikovať aj vo Vyšných Hágoch. Výhodou je obojsmerná komunikácia medzi pacientom a personálom, medzi personálom navzájom s využitím IP technológií.

Nasadenie takéhoto systému, ktorý dokáže využívať dátové siete, predstavuje výraznú finančnú úsporu v nákladoch na infraštruktúru a výrazne skracuje čas dostupnosti personálu pre pacientov. Skrátenie času zásahu personálom v prípade potreby dokáže zachraňovať ľudské životy. A to je v prípade takýchto inštitúcií, ktoré sa snažia pomáhať, to najdôležitejšie.

Ústav tuberkulózy

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie

Plocha: 116 lôžok

Mesto: Vyšné Hágy

Rok realizácie: 2016 – 2019

Objem dodávky: 89 000 Euro (NKS)

Dodané systémy

  • Nemocničný komunikačný systém (NKS)

Popis objektu

Ústav poskytuje špecializovanú ústavnú zdravotnú starostlivosť s celoslovenskou pôsobnosťou, najmä diagnostiku, liečbu a dispenzárnu starostlivosť o pacientov s respiračnými ochoreniami. Vykonávanie diagnostiky a liečby tuberkulózy a respiračných chorôb (konzervatívnej i chirurgickej), vrátane liečby nádorových ochorení pľúc, pažeráka, hrudníka a určených endokrinologických ochorení, ochorení v oblasti gynekológie, urológie, oftalmológie, mimopľúcnych foriem tuberkulózy, všeobecne chirurgickej liečby u rizikových pacientov s respiračným ochorením.

V areáli sa nachádzajú aj oddelenia centrálnych operačných sál, oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny. V roku 2016 sa začalo s postupnou rekonštrukciou 2. nadzemného podlažia traktu (časti) D. V roku 2017 sa pokračovalo s rekonštrukciou 3. a 4. nadzemného podlažia a v súčasnosti v roku 2019 sa prerába 5. nadzemné podlažie traktu D.