Komunikačné systémy pre zdravotníctvo

V lôžkových oddeleniach nemocníc, v domovoch dôchodcov alebo všade, kde je potrebná spoľahlivá komunikácia medzi pacientom a zdravotníckym personálom je použitie moderného a bezpečného komunikačného systému nevyhnutnosťou.

Visocall IP

Komunikačný systém Visocall IP od spoločnosti Schrack Seconet sa zameriava na zavádzanie stále nových inovácií – moderných hardvérových i softvérových riešení, ktoré zabezpečujú spoľahlivosť a dlhú životnosť systému. Nemenej dôležitým je i komfort používateľov, teda pacientov, klientov a zdravotníckeho personálu.

Moderný komunikačný systém

Moderný komunikačný systém pacient-sestra tvorí jedinú platformu združujúcu veľké množstvo funkcií užitočných pre pacienta, pre personál, ale aj pre manažment zdravotníckych zariadení. Najdôležitejšou funkciou s najvyššou prioritou je volanie pomoci.

Sesterský terminál

Komunikačný systém umožňuje aj prenos iných typov volaní, počúvanie rádia, ovládanie TV, ovládanie osvetlenia, žalúzií a iných periférnych zariadení.

Pre personál sú zaujímavé funkcie prenosu volaní na mobilný telefón a cielene smerované správy pre rôzny personál.

Pre manažment nemocníc sú dôležité užitočné softvérové nadstavby, ako je databáza udalostí, spoplatnenie služieb, správa zdravotných výkonov na lôžkach, centrálny monitoring a hlásenia – všetko integrované v jednom komunikačnom systéme.

Súčasti systému

Komunikačný systém sa skladá z pacientskeho terminálu, privolávačov pomoci, izbových terminálov, signalizačných svietidiel, sesterského terminálu a komunikačného terminálu. Výhodou takéhoto riešenia je presné smerovanie rôznych typov signalizácií a volaní správnemu personálu a na správne miesto. Žiadna informácia sa v systéme nestratí a každý typ volania má svoju definovanú prioritu, na základe ktorej sa personálu zobrazuje.

Pacientský terminál

Tieto terminály sú umiestnené pri lôžkach a umožňujú jednoduché privolanie pomoci alebo prenos hovoreného slova, počúvanie rádia či ovládanie televízie. Slúžia aj ako komunikačný nástroj pre personál zdravotníckeho zariadenia.

Konektor IntelliFIX

Systémová zásuvka pre pripojenie pacientskeho terminálu je vybavená patentovaným konektorom IntelliFIX, ktorý umožňuje odpojenie kábla bez zničenia konektora alebo zásuvky. Naviac je vybavená konektorom pre pripojenie do LAN siete a pripojenie diagnostického zariadenia. Prenos je zabezpečený po jednom kábli, čo optimalizuje náklady.

Privolávače pomoci

Jednoduché privolávače pomoci sú určené do sociálnych zariadení a existujú vo forme nástenných alebo tiahlových tlačítok.

Izbový terminál

Izbové terminály sú určené pre personál. Slúžia na prezentáciu personálu v pacientskej izbe, ale zároveň na displeji zobrazujú volania a ďalšie informácie z iných častí oddelenia.

Signalizačné svietidlo

Signalizačné svietidlá uľahčujú orientáciu na chodbách. Farebne rozlišujú typy volaní.

Sesterský terminál

Sesterský terminál je srdcom oddelenia. Na veľkom grafickom displeji prehľadne zobrazuje všetky volania pacientov, ale aj polohu personálu na oddelení.

Dverový terminál

Dverový terminál od vstupných dverí do oddelenia – je doplňujúcim zariadením, nahrádza bežného audiovrátnika, ale výhodou je smerovanie volaní priamo k personálu.

V tomto segmente sme zrealizovali:

V oblasti komunikačných systémov pre zdravotníctvo spolupracujeme so spoľahlivými a flexibilnými dodávateľmi a pri návrhu riešení používame iba overené produkty.

Spoľahlivá komunikácia v zdravotníctve

Moderný komunikačný systém na lôžkových oddeleniach nemocníc, v domovoch dôchodcov alebo všade, kde je potrebný.

Kontaktujte nás