Včasná evakuácia osôb pri požiari

jar 2019 / Opäť odborný článok od nášho  konateľa Ing. Tomáš Marek, PhD. Tentokrát sa môžete dozvedieť o vhodných druhoch signalizácie pre zabezpečenie evakuácie ľudí v prípade požiaru. Článok si…


Aktuálne trendy detekcie požiaru v bytových domoch

jeseň 2018 / Do jesenného čísla TOP STAVEBNÉ napísal náš konateľ Ing. Tomáš Marek, PhD. autorský článok na tému trendov detekcie požiaru v bytových domov. Článok si môžete prečítať po kliknutí na…


História ANTES GM

Spoločnosť ANTES GM, spol. s r.o. bola založená 24.3.1997 ako logický výsledok odčlenenia časti portfólia spoločnosti ANTES B+M s.r.o. Hlavným nositeľom myšlienky a zakladateľom spoločnosti bol pán…


Výstava MEDICA 2018 Düsseldorf

Aby naša spoločnosť poznala najnovšie moderné technológie a svojim zákazníkom ponúkla výnimočné portfólio produktov a služieb, v dňoch 13. – 14. novembra 2018 sme sa zúčastnili medzinárodnej výstavy…


Využitie IP sieťových technológií pri detekcii požiaru

jar 2018 / Konateľ spoločnosti Ing. Tomáš Marek, PhD. napísal článok pre TOP stavebné o moderných systémoch elektrickej požiarnej signalizácie podporujúce komunikáciu v prostredí LAN a WAN. Článok si…


Chráňte sa pred požiarom

jeseň 2017 / Prvý zo série článkov nášho konateľa Ing. Tomáš Marek, PhD. pre časopis TOP stavebné.  Ponúka zaujímavé informácie o elektrickej požiarnej signalizácii, jej postavenie v legislatívne a…