Projektant bezpečnostných a komunikačných systémov

Vypracovávanie projektovej dokumentácie stupňov DUR, DSP, RP, PSV, konštrukčné projekty a pod., spracovávanie a skladanie kompletnej odovzdávacej dokumentácie ku kolaudačnému konaniu stavieb, tvorba rozpočtov, obhliadky stavebných objektov, komunikácia so zákazníkom/objednávateľom, koordinácia stavebných profesií, posudzovanie projektovej dokumentácie


Servisný technik

Pravidelné kontroly systémov Elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) a Hlasovej signalizácie požiaru (HSP) v súlade s vyhláškou 726/2002 Z.z., programovanie a konfigurácie bezpečnostných a komunikačných systémov, opravy a údržba bezpečnostných a komunikačných systémov (zabezpečovacie, prístupové a kamerové systémy, nemocničné komunikačné systémy, špeciálne hasiace systémy a iné z portfólia firmy), práca na samostatných rozvojových technických úlohách.