Po dlhom pandemickom období sme mali možnosť vycestovať do zahraničia na výstavu FIREX International spojenú s výstavou IFSEC International. Zameranie týchto podujatí bolo na požiarnu ochranu a bezpečnosť ako takú. V Londýne sme strávili tri dni plné inšpirácie a spoznávania nových trendov v našom odvetví. Veľmi nás to obohatilo pre ďalší rozvoj ANTES GM.

FIREX a IFSEC International sa uskutočnili v polovici mája na modernom výstavisku s vysokým množstvom vystavovateľov, medzi ktorých patrili popredné a inovatívne firmy z oblasti požiarnej ochrany a bezpečnostnej techniky. Inšpirácie z medzinárodnej výstavy protipožiarnych systémov FIREX

Po čase sme mali možnosť opäť sa osobne stretnúť a vidieť naživo novinky nášho strategického rakúskeho dodávateľa Schrack Seconet a ich partnerskú spoločnosť zo Švajčiarska, firmu G+M Elektronik. Práve táto spoločnosť je výrobcom systémov ozvučenia a evakuačného rozhlasu (u nás známeho pod označením Hlasová signalizácia požiaru). Na FIREXe predstavili úplne novú, veľmi šikovnú riadiacu jednotku typu All-in-one a rôzne druhy reproduktorov, ktoré sme mali možnosť otestovať.

Okrem Schrack Seconet sme navštívili aj iných výrobcov, medzi ktorých patril americký výrobca špeciálnych plamenných snímačov, alebo nórsky výrobca reproduktorov či austrálsky výrobca software pre správu systémov. 

Súčasťou výstavy bola aj súťaž pre študentov technických škôl pod názvom Engineers of Tomorrow, ktorí sú súčasťou britského ekvivalentu nášho duálneho vzdelávania. Táto súťaž nás veľmi prekvapila, myslíme si, že by mohla byť výbornou inšpiráciou aj pre naše technické školy. Úlohou študentov bolo pozapájať reálne bezpečnostné a protipožiarne systémy, naprogramovať ich a spustiť do prevádzky. Odborná komisia hodnotila čas a funkčnosť. Bolo veľmi zaujímavé sledovať študentov ako museli samostatne pracovať od inštalácie až po finálne spustenie do prevádzky. 

Celkovo môžeme zhodnotiť, že na veľtrhu FIREX sme videli toľko inovatívnych a zaujímavých výrobcov protipožiarnej techniky, že nás to presvedčilo o rastúcom trende v tomto odvetví. 

Myslíme si, že medzi trendy bude patriť zabezpečenie veľkých bytových domov, kde by mohol byť požiar veľmi nebezpečným. Takéto systémy budú umožňovať prenos signálov z bytov do monitorovacích centier tak, aby majiteľ bytu vedel systém sčasti ovládať, aby nedochádzalo k falošným poplachom. Zároveň, pri reálnom požiari, bude informácia rýchlo a spoľahlivo prenesená do monitorovacieho centra. 

Mali sme tiež možnosť spoznať rôznych výrobcov softvérov, či už na podporu a manažovanie servisných tímov, alebo aj pre zaznamenávanie dát z požiarnych systémov zákazníkov. Cieľom týchto softvérov je možnosť jednoducho a prehľadne informovať zákazníka o stave systému. Je evidentné, že softvérové systémy a ich platformy sa neustále posúvajú vpred.

Zaujali nás tiež jednoduché lokálne hasiace systémy pre domácu kuchyňu alebo priemyselné kuchyne, ktoré majú zabudované automatické hasenie, ak by došlo k nechcenému požiaru. Ten bude efektívne zneškodnený a samozrejme, zabezpečená bude aj kvalitná ochrana ľudí.

Celkovo môžeme zhodnotiť, že výstava FIREX International mala skvelú úroveň. Pre rozvoj ANTES GM a najmä našich zákazníkov sme načerpali množstvo inšpirácií a kontaktov. Aj vďaka týmto poznatkom budeme aj naďalej ponúkať tie najmodernejšie riešenia, ktoré budú vedieť pokryť veľmi špecifické požiadavky v oblasti požiarnej ochrany. 

Naším hlavným cieľom ostáva ochrana zdravia ľudí v objektoch našich zákazníkov, za predpokladu, aby boli všetky systémy efektívne pre používanie a vďaka inováciám šetrili prevádzkové náklady. Kontaktujte nás pre viac informácií. 

Ing. Tomáš Marek
CEO ANTES GM spol. s r.o.