Autor článku Elektrická požiarna signalizácia: Ing. Tomáš Marek, Phd., CEO ANTES GM, spol.s r.o.

Dovolenka nás po dlhej dobe zaviala za oceán. Po dvoch rokoch pandémie sme sa rozhodli zažiť americký kontinent, konkrétne Západnú časť USA.

Možno tento článok na našom blogu začína netradične, nebude sa však týkať rodinných zážitkov a dobrodružstiev v Severnej Amerike. Aj keď tých bolo tiež určite dosť 🙂

Cestovanie ma vždy inšpirovalo aj v pracovnej oblasti. Od začiatku kariéry som v našej rodinnej firme zameriaval na produkty v oblasti protipožiarnych a bezpečnostných systémov, preto som si ich prirodzene všímal na každom kroku – aj v zahraničí.

Pred cestou do USA som sa rozhodol zamerať na zdokumentovanie systémov EPS (elektrická požiarna signalizácia) v hoteloch a zistiť, v čom sme si na Slovensku (EÚ) podobní, odlišní, prípadne, kde sa môžeme inšpirovať.

Požiarna signalizácia v amerických hoteloch 

Rád by som začal so sumárom hlavných poznatkov, ktoré som zistil počas pobytu v deviatich hoteloch v štátoch Kalifornia, Nevada, Utah a Arizona.

 • Malé či veľké hotely mali vždy detekciu dymu v izbách.
 • Len niektoré hotely mali požiarnu signalizáciu aj na chodbách, resp. v koridoroch – viaceré hotely boli s exteriérovými koridormi.
 • Vo všetkých hoteloch boli v izbách autonómne detektory dymu (niekde dokonca aj s detekciou oxidu uhoľnatého) napájané po kábli, avšak so samostatnou záložnou batériou, s testovacím tlačidlom a so zabudovanou akustickou signalizáciou.
 • Ak bola na chodbách a v spoločných priestoroch inštalovaná EPS, tak to bol systém od iného výrobcu, ako boli detektory v izbách. Na chodbách už išlo o klasický systém EPS s centrálnou ústredňou.
 • Na chodbách boli často iba tlačidlové hlásiče a siréna s majákom.
 • V hoteloch, donkonca aj v tých menších, bol často inštalovaný sprinkler, teda systém automatického hasenia, a to najmä v izbách.
 • Evakuácia bola vždy riešená sirénami. V niektorých hoteloch boli aj reproduktory, ale nemožno jasne povedať, aký bol účel ich inštalácie, nakoľko tam boli aj sirény.
 • Ak boli inštalácie kabeláže EPS robené po povrchu, teda nie v stenách, vždy boli v kovových trubkách a rozbočenia v utesnených kovových krabiciach.

Elektrická požiarna signalizácia na Slovensku a v USA – Hlavné rozdiely

Na Slovensku, a teda aj v celej Európskej únii, sú vždy EPS v objekte inštalované ako jednotný systém s centrálnym ovládaním. Naproti tomu, v USA je vo všeobecnosti jednoznačný trend samostatných dymových detektorov v obytných miestnostiach a miestnostiach na spanie. To znamená, že aj v hoteloch sú izby zabezpečené proti požiaru inak ako chodby, aj napriek tomu, že sa jedná o jednu budovu. V hotelových izbách sú autonómne detektory so samostatnou záložnou batériou, s testovacím tlačidlom a so samostatnou akustickou signalizáciou a na chodbách detektory zapojené do centrálneho systému.

V SR a v celej EÚ sa detektory dymu vždy inštalujú na strop. V USA boli často inštalované na stene pod stropom vo vertikálnej polohe. 

V našich končinách je štandardom evakuácia hlasom cez reproduktory. V USA boli použité sirény, a to v izbách často priamo v detektoroch a na chodbách ako samostné sirény s majákmi.

Inštalácie po povrchu boli v USA realizované v kovových trubkách, a to v našich podmienkach nie je štandard, nie je to nevyhnutné.

Postup, v ktorom však hotely v USA predbiehajú Európsku úniu v zabezpečení proti požiaru je v tom, že používajú sprinklery aj v menších objektoch.

Celkovo som pozoroval, že veľa systémov EPS bolo v hoteloch veľmi starých, avšak bolo vidieť známky údržby a zrejme aj pravidelného testovania – bolo pre mňa prekvapivé, že sa nevenuje pozornosť inovovaniu. 

Veľakrát však práve z dôvodu naozaj starých komponentov som mal pocit, že to možno ani nefunguje. Žiadny z komponentov totiž nemal signalizáciu prevádzky, ale to nie je vyžadované ani v Slovenskej republike.

Detaily systémov EPS v jednotlivých hoteloch:

Hotel

Izba

Chodba

1.Hotel 6 Suites, Los Angeles, Kalifornia
 • Autonómny ionizačný detektor dymu s integrovanou sirénou a batériou napájané 120V umiestnený na strope: výrobca First Alert
 • Sprinkler
 • Dymové detektory, tlačidlový hlásič – výrobca iný a neznámy
 • Reproduktory
 • Sprinkler
2.Pickwick Hotel, San Francisco, Kalifornia
 • Detektor dymu s integrovanou sirénou umiestnený na strope: výrobca iný a neznámy
 • Dymové detektory, tlačidlové hlásiče: výrobca Notifier
 • Signalizačné majáky so sirénou
 • Všetko káblované v kovových trubkách po povrchu, čo je na naše pomery veľmi netradičné
3.Best western hotel, Fresno, Kalifornia
 • Autonómny ionizačný detektor dymu a CO s integrovanou sirénou a batériou napájané 120V umiestnený na stene: výrobca First Alert
 • Ionizačný detektor dymu a CO s integrovanou sirénou a batériou napájané 120V: výrobca First Alert
 • Tlačidlový hlásič: výrobca EST
 • Maják so sirénou
4.Hotel Excalibur, Las Vegas, Nevada
 • Detektor dymu s integrovanou sirénou umiestnený na strope: výrobca iný a neznámy
 • Reproduktor
 • Sprinkler
 • Dymové detektory a tlačidlové hlásiče: výrobca Autocall Alarm
 • Reproduktory
 • Sprinkler
5.Bryce Canyon Resort, Bryce, Utah
 • Autonómny detektor dymu s integrovanou sirénou umiestnený na stene: výrobca neznámy
 • Hotel bez chodieb a bez ďalšej EPS
6.Americas Best Value Inn, Page, Arizona
 • Autonómny detektor dymu s integrovanou sirénou umiestnený na strope: výrobca neznámy
 • Sprinkler
 • Hotel bez chodieb a bez ďalšej EPS
7.Kayenta Monument Valley Inn, Kayenta, Navajo Nation, Arizona
 • Autonómny detektor dymu s integrovanou sirénou umiestnený na stene: výrobca iný a neznámy
 • Hotel bez chodieb
 • Tlačidlové hlásiče a sirény: výrobca Fire Lite Alarms by Honeywell
 • Rozvody v kovových trubkách
8.Ramada hotel, Flagstaff, Arizona
 • Autonómny detektor dymu s integrovanou sirénou umiestnený na stene: výrobca neznámy
 • Hotel bez chodieb a bez ďalšej EPS
9.Hampton Inn hotel, Phoenix, Arizona
 • Autonómny detektor dymu s integrovanou sirénou umiestnený na strope: výrobca iný a neznámy
 • Na stene umiestnená siréna 520 Hz 
 • Sprinkler
 • Dymové detektory a tlačidlové hlásiče: výrobca Kidde
 • Sirény s majákmi
 • Sprinkler
 • Zaujímavosťou boli požiarne dvere pred dverami výťahov

Záver pozorovaní EPS v USA 

Cieľom tohto článku nebolo študovať štandardy v USA, ale pozorovať rozdiely oproti Slovensku a EÚ. Videl som veľa rozdielov v prístupoch požiarnej ochrany medzi jednotlivými hotelmi, čo ma prekvapilo. Nečakal som to, pretože vo všeobecnosti v štátoch EÚ vládne väčšia jednotnosť pri požiarnej ochrane. Konštatujem, že buď sa štandardy vo výbave v USA veľmi rôznia z pohľadu veľkosti hotelov, alebo sú rôzne štandardy v rôznych štátoch USA, ktoré sme navštívili, prípadne je požiarne zabezpečenie voľnejšie ako je tomu na Slovensku a v EÚ.

Autor článku Elektrická požiarna signalizácia: Ing. Tomáš Marek, Phd., CEO ANTES GM, spol.s r.o.