Elektrická požiarna signalizácia je významným elektronickým požiarnotechnickým zariadením slúžiacim na ochranu ľudských životov a majetku v budovách. Pomocou moderných technológií môže byť monitoring a ovládanie EPS oveľa jednoduchšie.

Elektrickú požiarnu signalizáciu možno nájsť v každej budove, kde to legislatíva predpisuje alebo kde sa majiteľ objektu rozhodne chrániť vo väčšej miere svoj majetok pred požiarom. Dôvodom je hlavne včasná reakcia na požiar. Ovládanie požiarnej signalizácie však vyžaduje neustálu prítomnosť poučenej osoby pri paneli ústredne alebo minimálne v objekte. Čo však v mimopracovnom čase? Je to otázka, ktorú si neraz kladie veľa prevádzkovateľov. Odpoveďou môžu byť moderné systémy, ktoré pomocou pripojenia na internet umožňujú bezpečné a rýchle monitorovanie EPS na diaľku.

Integral Mobile

Služba Integral Mobile od spoločnosti SCHRACK SECONET, popredného výrobcu systémov elektrickej požiarnej signalizácie, využíva populárne a efektívne cloudové prostredie. Vďaka tomu dokázala presunúť sledovanie a ovlá- danie ústrední elektrickej požiarnej signalizácie na PC a na mobilné zariadenia, napr. tablety či smartfóny. Jedná sa o doplnkovú službu, ktorá vie byť veľmi efektívna a prospešná.

Máte viac objektov so systémom EPS? Cez IP prostredie ich dokážete mať na jednom zariadení.

Máte problémy s obsluhou systému? Mobilná aplikácia umožní efektívnejšie a rýchlejšie reakcie na potenciálne vzniknutý požiar.

Pri obdržaní informácie nemusí obsluha utekať k ústredni, aby identifikovala zdroj poplachu. Namiesto toho dokáže jednoduchým úkonom na mobilnom zariadení identifikovať potenciálne miesto nebezpečenstva a operatívne reagovať a to v podstatne rýchlejšom čase. Rovnako nie je potrebné, ak je jeden člen obsluhy na obchôdzke, aby ďalší sedel pri ústredni EPS, pre prípad, že by sa niečo stalo.

Aj cez sviatky alebo víkendy, keď je prevádzka uzavretá, so službou Integral Mobile je objekt pod neustálou kontrolou. Na rozdiel od konvenčných komunikačných modulov (napr. telefónny komunikátor) je komunikácia medzi mobilným zariadením a ústredňou  EPS  neustále monitorovaná. Správca je pri akomkoľvek výpadku informovaný v reálnom čase o tom, ak nemá spojenie so svojím systémom protipožiarnej ochrany. V  aplikácii  Integral  Mobile  obsluha  a správca vidia aktuálny stav systému  a tiež majú prístup do histórie udalostí pre efektívnu kontrolu.

 

Hlavné benefity

Buďte neustále informovaní a reagujte rýchlo – inteligentný vzdialený prístup umožňuje vzdialené prezeranie a obsluhu systému, pohodlné sledovanie priamo na pracovisku, flexibilné upozornenia v reálnom čase na smartfóne alebo tablete a oveľa viac.

  • Informácie v reálnom čase s push notifikáciami pre neobmedzené množstvo užívateľov a pripojených systémov.
  • Vzdialená obsluha systému s možnosťou GEO lokácie a GEO obmedzenia (ak je potrebné obmedziť možnosť ovládať systém z miesta mimo samotný objekt využíva sa GPS lokalizácia).
  • Prístup k záznamu všetkých udalostí systému za posledných 30 dní.
  • Najvyššia bezpečnosť pomocou neustálej kontroly pripojenia.

Spoločnosť ANTES GM, spol. s r.o. sa už 25 rokov na slovenskom trhu špecializuje na projektovanie, montáž a servis protipožiarnych, bezpečnostných a komunikačných systémov. Neustále prináša inovácie do odvetvia, ale vždy so zreteľom na spoľahlivosť prevádzky a funkčnosť dodávaných systémov. Na diaľku poskytuje zákazníkom podporu pri obsluhe ústrední požiarnej signalizácie teefonicky, ale i prostredníctvom Integral Mobile technológie. Okrem toho môžu technici okamžite vidieť, že došlo k poruche systému a v prípade potreby rýchlo reagovať. Na diaľku možno vykonať aj rôzne úlohy, ako sú napríklad zistenie stavu jednotlivých komponentov a snímačov, zmeny textov alebo v prípade poruchy prenesenie presných výsledkov analýz. To predstavuje dôležitú úsporu času a nákladov.

Ak hľadáte spoľahlivého partnera v oblasti bezpečnostných a komunikačných systémov, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám ponúkneme nezáväznú konzultáciu a preberieme možnosti, ktoré máte k dispozícií.