CHRÁNIME A ZACHRAŇUJEME! Pod týmto heslom sme opäť spravili prospešnú akciu v Národnej transfúznej službe v Trenčíne. Deväť zamestnancov ANTES GM darovalo krv tým, ktorí ju urgentne potrebujú.

Za našou pravidelnou iniciatívou sa skrýva dlhodobé poslanie chrániť nielen budovy a ich technológie, ale najmä životy a zdravie. Cítime, že je to naša zodpovednosť voči spoločnosti, komunite a ľuďom, ktorí potrebujú na záchranu svojho zdravia a života to najcennejšie – ľudskú krv. Chceli by sme poďakovať pracovníkom NTS v Trenčíne za opätovnú vzorovú organizáciu, profesionálny výkon a ľudský prístup.