Veľakrát si možno ani neuvedomujeme, koľko elektronických bezpečnostných systémov dnešné budovy obsahujú. Ich funkciou je ochrana ľudských životov a majetku. Dnešné systémy sú nielen veľmi účinné pri ochrane, ale aj veľmi pohodlné na obsluhu.

Kamera ako oko človeka

Kamerový systém dnes umožňuje nielen základné monitorovanie priestoru, ale vďaka pokročilým technológiám AI aj automatické rozpoznávanie nebezpečných situácií a rýchlu a presnú identifikáciu prípadných narušiteľov.

AI – artificial intelligence, teda umelá inteligencia v samotných kamerách vďaka technológii strojového učenia, dokáže veľmi rýchlo reagovať na podnety a rozpoznať vďaka podobnosti nebezpečné situácie tak, ako by to urobil človek. Výhodou je, že takéto pozorovanie scén môže prebiehať na všetkých kamerách súčasne a tým je proces oveľa efektívnejší ako sledovanie človekom, ktorý sa dokáže zväčša sústrediť iba na jednu scénu.

Medzi funkcie takéhoto systému dnes patrí rozpoznanie nepovolených vjazdov áut alebo nepovolený vstup osôb, kde systém vie rozpoznať či sa jedná o auto, osobu, alebo iný vplyv. Tiež je tu automatické identifikovanie EČV a tým riadenie parkovísk. Pokročilou funkciou je aj samostatné rozpoznanie konkrétnej osoby podľa čŕt tváre, oblečenia a podobne. Kamery dokážu pomáhať aj obchodní- kom pri automatickom identifikovaní, kde sa najviac ľudia zdržiavajú v ich prevádzkach, či sa im netvoria príliš dlhé rady pri pokladniach, alebo ktorý tovar je najviac žiadaný.

Prístup do budovy jednoducho a rýchlo

Elektronický prístupový systém si najčastejšie predstavujeme ako jednoduchý otvárač pomocou identifikačnej karty alebo kľúčenky. Dnešné systémy sú však oveľa komplexnejšie a integrované do technológie budovy pre uľahčenie života ľudí.

Dôkazom je možnosť ovládania pomocou mobilného telefónu alebo vygenerovaným QR kódom, kde manažment takéhoto systému sa s používateľom nemusí fyzicky vôbec stretnúť. Elektronický kľúč môže byť časovo obmedzený. Po priložení elektronického kľúča sa nielen umožní vstup do budovy, ale napr. automaticky sa privolá výťah s oprávnením na dané poschodie a odblokuje sa priestor, na ktorý má užívateľ oprávnenie. Mobilné telefóny sú dnes chránené biometriou, teda aj stupeň zabezpečenia sa automaticky zvyšuje bez potreby špeciálnych čítačiek.

Aktívna požiarna ochrana

Systém elektrickej požiarnej signalizácie dnes vie byť tiež úzko naviazaný na iné bezpečnostné technológie budov. Dôležité je poznamenať, že samotný koncept požiarnej ochrany budov predpisuje potrebné požiarnotechnické zariadenia, ktoré musí budova obsahovať. Minimálne v súlade s legislatívou, alebo aj ako nadštandard, ak investor chce mať lepšie ochránené hodnoty.

Nemožno zabúdať, že primárnou úlohou požiarnej ochrany budovy je ochrana ľudských životov a až následne samotných materiálnych hodnôt.

Dnešné systémy umožňujú sofistikované naprogramovanie spúšťania jednotlivých požiarnotechnických zariadení (PTZ) tak, aby bola zabezpečená efektívna evakuácia budov a následné bezpečné zdolávanie požiaru. Tu je dôležitá rýchla reakcia systému, upovedomenie obsluhy a automatická aktivácia nevyhnutných PTZ.

Dnes je už samozrejmosť postupná evakuácia vďaka pokročilým systémom hlasovej signalizácie požiaru.

Čo však stále nie je samozrejmosťou, sú systémy vzdialeného dohľadu:

Systém vzdialeného dohľadu nad samotnou elektrickou požiarnou signalizáciou, ktorý prináša benefity ako obsluhe zariadenia, tak i firme, ktorá sa stará o technickú údržbu systému. Umožňuje zobraziť panel EPS priamo na mobilnom telefóne alebo na vzdialenom PC a tým zabezpečiť rýchle identifikovanie požiaru alebo problému a včasnú reakciu.

Grafický nadstavbový manažment softvér, ktorý mapuje systém priamo v plánoch a pôdorysoch budovy a naviac umožňuje zlúčenie bezpečnostných systémov. Napr. pri identifikovanom požiari v určitej lokalite sa obslužnému personálu priamo zobrazí miesto poplachu v mapke budovy, môže sa aktivovať obraz kamery, odblokujú sa potrebné dvere a zabezpečovací systém, aby mohlo byť miesto požiaru rýchlo preverené.

Ako na to?

Spoločnosť ANTES GM, spol. s r.o. sa už 25 rokov na slovenskom trhu špecializuje na projektovanie, montáž a servis protipožiarnych, bezpečnostných a komunikačných systémov. Neustále prináša inovácie do odvetvia, ale vždy so zreteľom na spoľahlivosť prevádzky a funkčnosť dodávaných systémov. Na diaľku poskytuje zákazníkom nepretržitú podporu pri obsluhe ústrední požiarnej signalizácie telefonicky, ale i prostredníctvom technológie vzdialeného dohľadu. To predstavuje dôležitú úsporu času a nákladov. Spoločnosť pôsobí vo všetkých oblastiach stavebníctva a realizuje aj rekonštrukcie a inštalácie v existujúcich budovách alebo priemyselných prevádzkach.