Vzdialený prístup k systémom Elektrickej požiarnej signalizácie (EPS), bol pred pár rokmi odvážnou myšlienkou niekoľkých vizionárov.

Aká je dnešná realita?

V rakúskej spoločnosti Schrack Seconet verili v úspech tejto myšlienky, a preto jej venovali viac času a prostriedkov ako konkurencia.

Investícia sa oplatila. Dnes je Schrack Seconet lídrom v integrácii vzdialeného prístupu k systémom EPS pomocou vlastného produktu Integral Mobile a my sme hrdí na to, že ANTES GM je najväčším partnerom na Slovensku, ktorý túto službu svojim zákazníkom ponúka a reálne implementuje.

V spolupráci so Schrack Seconet sme už túto službu úspešne aplikovali u viacerých zákazníkov.

vzdialený prístup k EPS

 

Vzdialený prístup k EPS: Benefity Integral Mobile od Schrack Seconet

Služba Integral Mobile využíva populárne a efektívne cloudové prostredie na to, aby dokázala presunúť sledovanie a ovládanie ústrední Elektrickej požiarnej signalizácie na PC a na mobilné zariadenia, napr. tablety či smarfóny. Jedná sa o doplnkovú službu, ktorá vie byť veľmi efektívna a prospešná.

Štandardná výbava ústredne poskytuje neobmedzené možnosti v rámci dátového sveta. Vzdialený prístup prináša do mobilného zariadenia plnohodnotné ovládanie systémov EPS.

Tento systém EPS umožňuje bez prídavných zariadení a prevodníkov pripojenie svojej ústredne do lokálnej či globálnej siete, čo ho robí jedinečným.

Máte viac objektov zo systémom EPS? Cez IP prostredie ich dokážete mať na jednom zariadení. Máte problémy s obsluhu systému? Mobilná aplikácia umožní efektívnejšie a rýchlejšie reakcie na potenciálne vzniknutý požiar.

Pri obdržaní informácie nemusí obsluha utekať k ústredni, aby pozrela zdroj poplachu. Namiesto toho dokáže jednoduchým úkonom na mobilnom zariadení identifikovať potenciálne miesto nebezpečenstva a operatívne reagovať – a to v podstatne rýchlejšom čase.

Rovnako nie je potrebné, ak je jeden člen obsluhy na obchôdzke, aby ďalší sedel pri ústredni EPS, pre prípad, že by sa niečo stalo.

Ak je cez sviatky alebo víkendy uzavretá prevádzka, so službou Integral Mobile je objekt pod neustálou kontrolou.

Na rozdiel od konkurenčných komunikačných modulov je komunikácia medzi mobilným zariadením a ústredňou EPS neustále monitorovaná. Správca je pri akomkoľvek výpadku informovaný v reálnom čase o tom, ak nemá spojenie so svojim systémom protipožiarnej ochrany.

V aplikácii Integral Mobile obsluha a správca vidia aktuálny stav systému a tiež majú prístup do histórie udalostí pre efektívnu kontrolu.

Spojenie Schrack Seconet, ANTES GM a Integral mobile nie je len služba, je to krok vpred. Kontaktujte nás pre viac informácií https://www.antesgm.sk/kontakt/