Budúcnosť elektrickej požiarnej signalizácie (naša vízia)

Uplynulý rok poznačila pretrvávajúca pandémia, ktorá si vyžadovala viaceré netradičné a inovatívne riešenia. Samozrejme, dotkli sa aj oblasti bezpečnostných a komunikačných systémov a ich servisu. 

V rámci jedného predvianočného obedu v kancelárii sme vyhodnocovali rok 2021. Rozvírila sa diskusia o tom, aká bude budúcnosť elektrickej požiarnej signalizácie a jej možného prepojenia so smart technológiami?

Súčasná situácia v oblasti elektrickej požiarnej signalizácie

V ANTES GM sme nadšenci inovácií a technológií, preto sme pozreli na aktuálne možnosti automatizácie oblasti, v ktorej pôsobíme. 

Už dnes je bežné prepojenie bezpečnostných a iných systémov pre riadenie budov so systémom požiarnej signalizácie. Ten monitoruje ich stav a v prípade požiaru vyšle signál pre zapnutie alebo odpojenie ostatných systémov. 

Ako príklad môžeme spomenúť odblokovanie prístupového systému či ovládanie požiarnych uzáverov. Môžeme teda konštatovať, že istý druh automatizácie je v rámci bežnej inštalácie elektrickej požiarnej signalizácie štandardom.

V dnešnom priemysle je už úplne bežné, že na viaceré úkony sa čoraz viac využíva robotizácia – robotické ramená, vozíky na výrobnej linke, v sklade a pod.

budúcnosť elektrickej požiarnej signalizácie

Legislatívne požiadavky na vzdialený prístup k požiarnej signalizácii

Od klientov badáme veľký záujem o vzdialený prístup k systému elektrickej požiarnej signalizácie (EPS). Sami tento prístup vítame, keďže veríme, že takýto spôsob inštalácie uľahčí správu a servis systému. 

Chceli by sme však upozorniť, že súčasná legislatíva v oblasti požiarnej bezpečnosti vyžaduje aj zriadenie tzv. pracoviska trvalej obsluhy. Jeho úlohou je overiť stav pracoviska a potvrdiť vznik požiaru alebo resetovať systém, ak bol poplach falošný.  

Budúcnosť robotiky a automatizácie v EPS

V rámci nášho pôsobenia máme skúsenosti s inštaláciou bezpečnostných systémov vo viacerých priemyselných, obchodných či kancelárskych budovách. Svojou veľkosťou a členitosťou sú to doslova bludiská, ktoré môžu pre bezpečnostných pracovníkov spôsobiť nemalé problémy. 

A práve tam smerovala naša spoločná úvaha – bude v budúcnosti možné využívať na niektoré úkony robotov alebo drony?

Tie by napríklad po informácii od EPS automaticky skontrolovali daný priestor aj pomocou termovízie, a tým by zabezpečili maximálnu možnú mieru overenia stavu pracoviska. Prípadne by mohli okamžite začať hasenie konkrétneho ohniska požiaru.

Takýto roboti by mohli napríklad kontrolovať stav priestoru a pomocou analytických funkcií kamerového systému detekovať zatarasené únikové východy či hasiace prístroje a hydranty.

Využitia by mohli byť skutočne rôzne, rozmanitosti sa zrejme v budúcnosti nebudú klásť žiadne prekážky. Samozrejme, robotizáciou by sme nechceli brať prácu technikom požiarnej ochrany či pracovníkom strážnej služby.

budúcnosť elektrickej požiarnej signalizácie

O krok vpred v praxi, s nohami na zemi

Po diskusii o tom, aká bude budúcnosť elektrickej požiarnej signalizácie, sme sa vrátili opäť na zem 🙂 a analyzovali možnosti, ktoré v súčasnosti máme. Veríme, že aj v tomto roku nás čakajú úspešné projekty, v rámci ktorých predstavíme najmodernejšie technológie bezpečnostných a komunikačných systémov, s ktorými pracujeme. Inovácie sú našou vášňou, sme im naklonení a už teraz sa nevieme dočkať, čo nám tento rok prinesie. 

Ak hľadáte spoľahlivého partnera v oblasti bezpečnostných a komunikačných systémov, neváhajte nás kontaktovať. Radi Vám ponúkneme nezáväznú konzultáciu a preberieme možnosti, ktoré máte k dispozícií.

Pridajte sa do tímu ANTES GM

Hľadáte prácu v pružnom kolektíve, ktorý má rád výzvy a inovatívne technológie? Ste na správnej adrese! Do nášho tímu momentálne hľadáme montážnych a servisných technikov, ktorých zaujímajú bezpečnostné a komunikačné systémy a nebránia sa novým výzvam. U nás máte, okrem zaujímavých diskusií, zaručené aj nadpriemerné platové ohodnotenie, vzdelávanie či iné zaujímavé zamestnanecké benefity.