Aktuálne sme súčasťou modernizácie troch slovenských nemocníc a výstavby úplne novej nemocnice, pre ktoré dodávame produkty z nášho portfólia. Tieto projekty a inovatívne inštalácie by sme vám radi predstavili.

-> Nemocnica Zvolen
V nemocnici dochádza k modernizácii infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti. Rekonštrukcia prebieha v troch objektoch: Urgentný príjem, OAIM (oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny) a na Pracovisku chirurgických operačných sál. Naša spoločnosť v daných priestoroch zabezpečuje dodávku a montáž systému Elektrickej požiarnej signalizácie a Hlasovej signalizácie požiaru.

-> Nemocnica Poprad
Zvýšenie produktivity a efektívnosti nemocnice sa realizuje prostredníctvom rekonštrukcie urgentného príjmu, výťahovej šachty a rekonštrukcie oddelení na 9. NP a 10. NP. V tomto objekte zabezpečujeme kompletnú dodávku slaboprúdových systémov, medzi ktoré patrí: Elektrická požiarna signalizácia, Hlasová signalizácia požiaru, Kamerový systém, Dátové rozvody a Prístupový systém.

 

-> Nemocnica Liptovský Mikuláš s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu
Aktuálne prebieha výstavba urgentného príjmu I. typu, v ktorom budú samostatné ambulancie na urgentnú zdravotnú starostlivosť pre internistických alebo chirurgických pacientov. Výsledok rekonštrukcie bude viditeľný snáď už v lete 2021 a my sa tešíme, ako vám bližšie predstavíme moderné slaboprúdové systémy, ktoré sme do nemocnice nainštalovali. Do štandardnej dodávky produktov pre nemocnicu patrí Elektrická požiarna signalizácie, Hlasová signalizácia požiaru, Dátové rozvody a Prístupový systém. V rámci komplexnej dodávky pre Nemocnicu Liptovský Mikuláš riešime aj inštaláciu moderného Nemocničného komunikačného systému pacient-sestra.

 

-> Nemocnica novej generácie Bratislava
Výstavba novej, technologicky vyspelej nemocnice v hlavnom meste Slovenska je veľkým krokom k skvalitneniu zdravotníckej starostlivosti. Je to veľmi významný projekt v rámci celého štátu a my sme radi, že môžeme byť jeho súčasťou. Do rozsahu dodávky od ANTES GM patrí moderný, nadčasový Nemocničný komunikačný systém pacient-sestra, ktorý bude pozoruhodnou inštaláciou v našej krajine.

Je veľmi dôležité, aby personál dokázal efektívne a včas reagovať na požiadavky pacientov. Preto kladieme veľký dôraz nielen na kvalitu, ale najmä na účelovosť celého riešenia. Okrem nemocničného komunikačného systému dodávame pre Nemocnicu novej generácie Bratislava aj rozsiahly Kamerový systém, ktorý bude slúžiť na stráženie objektu a kontrolu niektorých veľmi dôležitých činností v rámci fungovania nemocnice.

V ANTES GM nám záleží na tom, aby sme mali na Slovensku kvalitnejšie a modernejšie zdravotníctvo. Z toho dôvodu pristupujeme ku každej inštalácii s maximálnym úsilím a snahou dodať tie najkvalitnejšie a najmodernejšie systémy. Aby uľahčili prácu nielen personálu nemocnice, ale hlavne tým, ktorí zdravotnú starostlivosť potrebujú – pacientom. Kontaktujte nás, ak hľadáte produkty pre bezpečnosť alebo komunikáciu v zdravotníckom zariadení.