Vo svete, ktorý je stále rýchlejší a pociťuje dopady ľudstva na prírodu, máme povinnosť správať sa zodpovedne nielen ako jednotlivci, ale aj ako firma.

V ANTES GM kladieme dôraz na ekologický prístup a uvedomujeme si vážnosť znečisťovania planéty. Spoznajte spôsoby, ktorými sa v ANTES GM snažíme chrániť prírodu a životné prostredie.

 

1. Recyklujeme elektroodpad

Elektroodpad do bežného odpadu nepatrí, a preto už niekoľko rokov spolupracujeme so spoločnosťou SEWA, ktorá je autorizovanou organizáciou pre zber a recykláciu elektroodpadu.

Za odovzdaný elektroodpad sme v roku 2019 získali Zelený certifikát, ktorý nás potešil. Je pre nás dôležité vedieť, že sa pri našej práci a jej výstupe správame ekologicky a v zbere pokračujeme aj v tomto roku.

2. Do práce na bicykli

Veľmi radi sa s kolegami zapájame do projektu “Do práce na bicykli”. Obvykle sa tento projekt koná pravidelne v máji, minulý rok však bol kvôli pandemickej situácii preložený na september. “Do práce na bicykli” – je to celoslovenská aktivita, ktorá sa koná vždy jeden mesiac v roku. Zapojiť sa môžu tímy z rôznych spoločností a medzi sebou súťažia aj samosprávy. Po registrácii dostanú tímy a ich členovia prihlasovacie údaje do systému. Následne každý člen tímu denne zaznamenáva svoje najazdené kilometre.

V roku 2020 sa do tohto projektu zapojili štyria zamestnanci ANTES GM. Spoločne sme na bicykli prešli cca 423 km! Takáto aktivita nás teší nielen kvôli životnému prostrediu, ale aj preto, lebo máme veľmi radi pohyb.

Viac info o projekte je tu https://www.dopracenabicykli.eu/

3. Triedime odpad

Samozrejmosťou je, že triedime odpad v kanceláriách. Papier dávame na skartáciu a plasty triedime do žltých kontajnerov.

4. Používame látkové tašky

Plastové tašky sa môžu javiť ako maličkosť v porovnaní s väčším množstvom elektroodpadu. Keďže sme si však dali záväzok riešiť environmentálne témy vo firme komplexne, ani táto položka sa nevyhla prehodnoteniu. Plastové tašky sme vymenili za látkové a okrem ich dôležitej funkcie sa nám zdajú aj štýlovejšie, nemyslíte? 🙂

Dúfame, že sme vás mohli aspoň trochu inšpirovať ekologickými aktivitami v našej spoločnosti. Aké riešenia používate vo vašej firme?