SALTO

Predstavujeme jeden z novších produktov v portfóliu našej firmy, ktorý sme v roku 2020 úspešne integrovali na objektoch Skypark Offices Bratislava a Urologická klinika Trenčín. V oboch prípadoch sú použité všetky výnimočné vlastnosti systému.

Prístupový systém od spoločnosti Salto spája výhody tzv. online a offline systémov.

Online prístupové systémy sú štandardom v širokom spektre typu objektov a pozostávajú z nástennej čítačky, ktorá pomocou káblu kontroluje a ovláda otvárací mechanizmus vo dverách. Online čítacie jednotky sú zapojené do spoločnej siete, ktorá zabezpečuje distribúciu oprávnení a spätne získavanie informácií o prechodoch z čítačiek.

Offline systémy poznáme z hotelov a je to kombinácia čítačky a ovládacieho mechanizmu najčastejšie vo forme kovania priamo na dverách hotelových izieb. V tomto prípade distribúcia oprávnení je prostredníctvom prístupovej karty.

Salto systém XS4 však spája výhody a kombinuje oba typy online aj offline. Vďaka bluetooth technológie aj offline kovania možno jednoducho premeniť na bezdrôtové online a vhodnou kombináciou nástenných čítačiek a offline čítačiek vo dverách možno vytvoriť jednoducho keyless (bezkľúčovú) budovu s vysokým stupňom variability a zabezpečenia.
Výhodu to má pri novostavbách, ale aj pri existujúcich budovách. Pri použití štandardného online systému by bolo nutné riešiť problém ako dostať káble k čítačkám a zámkom. Pri použití Salto kombinovaného riešenia možno vytvoriť komfortný prístupový systém prakticky na ktorýchkoľvek dverách. Totiž Salto má offline zámky aj vo forme vložiek do zámkov dverí, alebo visiacich zámkov alebo napr. zámkov na šatňové skrinky.
Z hľadiska bezpečnosti je benefitom, že prístupové karty alebo čipy sú špeciálne kryptované, teda nemožno ich vôbec kopírovať ako štandardné Emarine alebo Mifare karty. To prispieva k robustnosti a bezpečnosti celého riešenia. Ďalšou nespornou výhodou zabudovanej Bluetooth a NFC technológie je možnosť ovládania pomocou mobilu, čo dáva voľnú ruku správcovi objektu, ktorý sa nemusí s užívateľom ani stretnúť. Kľúč do mobilu mu zašle na diaľku pomocou Salto cloudového riešenia.

Aj preto sme sa rozhodli systém Slato implementovať na všetky dvere aj u nás v spoločnosti.