Minulý rok nás všetkých prekvapil a náhle zmenil život. S odstupom času môžeme hrdo konštatovať, že sme boli v ANTES GM schopní okamžite zaviesť dôležité protiepidemiologické pracovné opatrenia a smernice. Znamenalo to nielen zachovanie plnohodnotnej kontinuity našej práce, ale i zdravia všetkých našich zamestnancov.

Tento fakt bol pre našich zákazníkov veľmi dôležitý, keďže okrem dodávateľskej činnosti v oblasti bezpečnostných a komunikačných systémov zabezpečujeme aj dôležitú servisnú a pohotovostnú činnosť elektrickej požiarnej signalizácie a iných bezpečnostných systémov.

Cítime, že rok 2021 bude výzvou a my nevieme, čo presne bude. Napriek tomu sa chceme pozerať vpred a tak, ako aj po minulé roky, zameriavať na inovácie v oblasti bezpečnostných a komunikačných systémov.

Novinky prinesieme nielen v rámci techniky, ale aj služieb. Je pre nás veľmi dôležité rozvíjať produkty, tak, aby boli vždy lepšie, spoľahlivejšie, inovatívnejšie a zároveň ľahšie a intuitívnejšie pre obsluhu. Pokračujeme vo vysokom štandarde, ktorý sme si zadefinovali. Naším cieľom je dodávať špičku v bezpečnostných a komunikačných systémoch.

Od nášho dlhoročného a najväčšieho dodávateľa Schrack Seconet chceme čo najskôr priniesť najnovšie cloud based požiarne systémy.

Okrem toho sa chceme sústrediť na nové funkcionality a vzájomné dátové integrácie systémov požiarnej ochrany.

V oblasti služieb pre našich zákazníkov máme pripravené produkty, ktoré zjednodušia prácu údržbe a obsluhe bezpečnostných zariadení.

S dôrazom na trvalé zavádzanie inovácií a v duchu nášho hesla „vždy o krok vpred“ sa tešíme na rok 2021. Ak hľadáte spoľahlivého partnera v oblasti bezpečnostných a komunikačných systémov, neváhajte nás kontaktovať. Veľmi radi vám ponúkneme nezáväznú konzultáciu https://www.antesgm.sk/kontakt/