Detekcia cigaretového dymu

Systém detekcie cigaretového dymu je vhodný pre použitie do priestorov ako sú oddychové miestnosti, sociálne zariadenia, školy, nemocnice a iné objekty, kde je fajčenie alebo narábanie s otvoreným ohňom zakázané. Ak je potrebné prichytiť páchateľa pri čine, systém umožňuje vypnutie hlasovej signalizácie a detekcia je signalizovaná na vzdialenom mieste.

Produktová rada CSA

Cigarrete Evolution je unikátny drôtový / bezdrôtový systém na detekciu cigaretového dymu a detekciu plameňa.

Produktová rada detektorov CSA je vyvinutá tak, aby umožnila nahratie  hlasových správ v rôznych jazykoch priamo do jednotlivých prvkov systému. Pri aktivácii sa spustí hlasová správa, ktorá obsahuje všetky potrebné informácie.

csa gov poh

Detektor CSA-GOV sa používa len na detekciu cigaretového dymu v priestoroch, kde sa vykonáva nedovolené fajčenie. Pri aktivácii prehráva rôzne naprogramované hlasové správy ako výzvu pre ukončenie nedovoleného fajčenia. Samozrejmosťou je možnosť vypnutia hlasovej signalizácie pre prípad, že chcete prichytiť páchateľa pri čine.

csa gsv

Detektor CSA-GSV slúži na detekciu cigaretového dymu a zároveň obsahuje PIR senzor, ktorý reaguje na pohyb. PIR senzor (pohybová detekcia) zabezpečí, že v momente, ako je v priestore detekovaný pohyb, spustí sa hlasová správa, ktorá informuje osobu o tom, že v danom priestore je zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom.

Do detektora je možné naprogramovať aj iné typy informačných správ ako napr. že v danom priestore je šmykľavá podlaha a hrozí tam pád, dokáže informovať o špeciálnych hygienických požiadavkách alebo iných bezpečnostných dôvodoch.

csa fov poh

Detektor CSA-FGV je prvý svojho druhu v tejto oblasti detekcie, pri ktorom bola použitá multi-senzorová technológia. Detektor reaguje na cigaretový dym, ale i na plameň, napr. zo zapaľovača.

csa gov poh

Detektor CSA-FGS okrem plamennej a dymovej detekcie má v sebe zabudovaný aj pohybový (PIR) senzor. Bol vyvinutý pre predčasné informovanie osôb pred nedovoleným fajčením. PIR senzor (pohybová detekcia) zabezpečuje, že v momente, ako je v priestore detekovaný pohyb, spustí sa hlasová správa, ktorá informuje osobu, že v danom priestore je zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom.

csa fov poh

Detektor CSA-POD pomocou pohybového senzora detekuje pohyb v priestore a slúži na informovanie osôb.

csa dual

Detektor CSA-DUAL je rovnaké zariadenie ako CSA-POD, má však dva pohybové senzory a dokáže rozoznávať smer pohybu.

csa fsu

CSA-FSU je výstupné zariadenie využívajúce kombináciu maják a siréna. Obsahuje hlasové poplachové správy doprevádzané indikáciou pomocou LED blikajúceho majáka. Slúži buď na signalizáciu priamo v stráženom priestore alebo na vzdialenom mieste. Káblová verzia umožňuje prepojenie do 100 m, bezdrôtová verzia do 20 m.

csa podw

Detektor CSA-PODW je vlastne CSA-POD so špeciálnym krytom, je navrhnuté do vonkajšieho prostredia a je určené pre špeciálne rizikové priestory. Typickým príkladom využitia je napr. parkovisko, kde je možné parkujúcim osobám pripomenúť, aby si v autách nenechávali hodnotné veci a pod.

csa fdw poh

Detektor CSA-FDW je plamenný detektor do vonkajšieho prostredia, je vyrobený na detekciu 25 mm veľkého plameňa až do vzdialenosti 6 metrov do 1 sekundy. V prípade aktivácie má v sebe zabudovanú hlasovú správu. CSA-FDW je vhodný do priestorov, kde sú senzory pre detekciu dymu alebo plynu nepraktické, ako napr. vchody a prístrešky, kde môže byť napr. veterno, prípadne môžu nepriaznivo vplývať aj iné vonkajšie poveternostné podmienky.

V tomto segmente sme zrealizovali:

V oblasti detekcie cigaretového dymu spolupracujeme so spoľahlivými a flexibilnými dodávateľmi a pri návrhu riešení používame iba overené produkty.

Detekcia cigaretového dymu

Unikátny drôtový a bezdrôtový systém na detekciu cigaretového dymu a detekciu plameňa.

Kontaktujte nás