V dňoch 3. – 4. 4. 2019 sa konal už štrnásty ročník Trenčianskeho robotického dňa. Medzinárodnej súťažnej prehliadky robotov sa zúčastnilo 181 robotov zo Slovenska, Nemecka, Maďarska, Poľska a Ukrajiny. Naša spoločnosť, v tomto ročníku ako generálny partner, pravidelne navštevuje toto významné podujatie, ktorého cieľom je popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi na Slovensku. Usilujeme sa podporiť mladé talenty, ktoré prezentovali svoje diela – robotov pred porotou a širokou verejnosťou. Taktiež sa na podujatí predstavil študent, ktorý v našej spoločnosti pracoval na stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Veríme, že o budúcnosť Slovenska sa postará množstvo talentov, ktoré sme mali možnosť stretnúť na tejto znamenitej trenčianskej akcii.

Viac TU