CHRÁNIME A ZACHRAŇUJEME! Už po tretíkrát sme sa zúčastnili charitatívnej akcie v NTS v Trenčíne. Darovali sme svoju krv tým, ktorí ju urgentne potrebujú. Dlhodobé poslanie chrániť najcennejšie hodnoty našich zákazníkov, firiem a organizácií nás motivuje zúčastniť sa podujatí, ktoré chránia životy a zdravie ľudí.

Samozrejme, chrániť sa snažíme aj prostredníctvom našej práce a systémov, ktoré inštalujeme. Medzi bezpečnostné a komunikačné systémy patria napríklad Elektrická požiarna signalizácia s evakuačným rozhlasom, zabezpečovacie a kamerové systémy, elektronická kontrola vstupu alebo komunikačný systém pacient-sestra, ktorý je určený pre zdravotnícke zariadenia a domovy sociálnych služieb.

V mene všetkých darcov by sme sa chceli poďakovať pracovníkom NTS v Trenčíne za vzorovú organizáciu, profesionálny výkon a ľudský prístup.

Každý, kto daroval krv, dostal na pamiatku odznak. Keďže každý rok je iná farba odznaku, zamestnanci si tak môžu robiť zbierku na pamiatku, podľa toho, koľkokrát už boli krv darovať.