jar 2020 /

Dva živly, bez ktorých by ľudstvo neprežilo, ale ktoré vedia narobiť veľa nepríjemností, keď sa vymknú spod kontroly. Pokiaľ sa to stane v budove, či už obytnej alebo priemyselnej vedia spôsobiť veľké materiálne škody a vážne ohroziť ľudské životy. Odborný článok o elektrickej požiarnej signalizácii pripravil konateľ Ing. Tomáš Marek, PhD.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oheň a voda

 

Dva živly, bez ktorých by ľudstvo neprežilo, ale ktoré vedia narobiť veľa nepríjemností, keď sa vymknú spod kontroly. Pokiaľ sa to stane v budove, či už obytnej alebo priemyselnej vedia spôsobiť veľké materiálne škody a vážne ohroziť ľudské životy.

 

Oheň, ako zdroj tepla a voda sú za bežných okolností spútané. Rizikom však je požiar alebo záplava. Obe situácie môžu nastať buď nezapríčinene, teda do objektu sa dostanú tieto živly z exteriéru alebo môžu byť spôsobené incidentom, alebo poruchou zariadení priamo v objekte. V oboch prípadoch však platí, že včasnou detekciou požiaru alebo úniku vody, možno eliminovať materiálne škody a zabezpečiť spoľahlivú evakuáciu ľudí z objektu.

 

Požiar a jeho včasná detekcia

 

Na detekciu požiaru slúži zariadenie nazývané odborne „elektrická požiarna signalizácia“ alebo EPS. Návrh a prevádzkovanie tohto elektrického zabezpečovacieho systému definujú zákony týkajúce sa požiarnej ochrany. Je to najmä vyhláška č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a vyhláška č. 726/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly. Komponenty EPS musia byť konštruované a certifikované v súlade s európskymi normami EN 54-xx. Tieto normy definujú nie len zariadenia samotnej detekcie – teda snímače požiaru ale i prvky akustickej a optickej signalizácie požiaru. Pri akustických zariadenia sú to buď sirény alebo pre zákonom definované objekty je to hlasová signalizácia požiaru, ktorá pomocou reproduktorov vyhlasuje hovorenú evakuačnú správu. Optická signalizácia – zábleskové majáku, sú dôležité pre ľudí zo sluchovým hendikepom.

 

Pre menšie objekty, ktoré nespĺňajú zákonnú podmienku pre nasadenie elektrickej požiarnej signalizácie, je to na rozhodnutí majiteľa objektu. Keby sa aj nerozhodol pre normovaný systém, stále má možnosť nechať si nainštalovať jednoduchší detekčný systém. Pri ňom sa detektory požiaru umiestnia iba na kritické miesta, napr. v obytnom objekte to môže byť kuchyňa, technická miestnosť, garáž. Takéto detektory môžu byť pripojené do elektronického zabezpečovacieho systému, alebo môžu byť úplne autonómne (na baterky) a obyvateľov upozornia iba akustickým tónom. Podobná aplikácia môže byť vhodná aj pre malú výrobnú dielňu, reštauráciu alebo obchod. Vo všetkých prípadoch rýchla ide o rýchlu detekciu a včasné upozornenie majiteľa alebo prevádzkovateľa budovy.

 

Záplava a jej včasná detekcia

 

Podobnú pohromu ako oheň môže však spôsobiť aj voda. Predstava prasknutého potrubia alebo vniknutia vody pri živelnej udalosti a vytopeného domu určite neznie lákavo. Rovnako pri priemyselných objektoch môže voda napáchať naozaj veľké materiálne škody a ak sa dostane do kontaktu s elektroinštaláciou, môže vytvoriť veľké riziko aj pre samotných ľudí.

Aj v tomto prípade existuje riešenie na rýchle upozornenie majiteľa objektu a tým sú detektory zaplavenia. Detektory možno pripojiť napr. k elektronickému zabezpečovaciemu systému alebo k meraniu a regulácii objektu. Keď detektor zaznamená vodu, aktivuje alarm a automatické prenosové zariadenie (GSM komunikátor alebo zaslanie správy na pult ochrany) čím nastáva rýchle upozornenie majiteľa alebo správcu objektu, ktorý môže okamžite konať. Aj keď by sa nikto nenachádzal v objekte, zabezpečovací systém môže automaticky uzatvoriť prívod vody, keď sa naň nainštaluje elektronický ventil.

Na detekciu prítomnosti vody sa najčastejšie používajú jednoduché lokálne detektory zaplavenia, ktoré sa montujú priamo na zem a reagujú, keď sa voda dostane priamo k ním.

Na trhu sú však aj sofistikovanejšie detekčné systémy, ktoré používajú na detekciu špeciálny kábel, ktorý mení fyzikálne vlastnosti pri kontakte s vodou. Ten možno položiť na zem v požadovanej dĺžke, teda napr. dookola celej technickej miestnosti v obytnom objekte alebo na zem serverovne, rozvodne v priemyselnom objekte a tým strážiť prítomnosť vody v podstate plošne. Oproti lokálnemu detektoru je tu veľká výhoda plošného pokrytia.

 

Oheň a voda sú základom bitia, ale ak nie sú spútané, môžu byť nebezpečné. Vhodným použitím prostriedkov automatickej detekcie, možno na prípadný incident zavčas upozorniť a potom rýchlo reagovať. V takomto prípade investícia do zariadení ochrany j niekoľko násobne nižšia ako následky škody, nehovoriac o riziku straty ľudských životov.

 

Návrhom, projekciou, dodávkou, inštaláciou a údržbou elektronických bezpečnostných a komunikačných systémov sa zaoberá spoločnosť ANTES GM, spol.s r.o. už od roku 1997.

Množstvo skúseností, vhodná organizačná štruktúra a dôraz na neustále zlepšovanie sa sú aspektami pre poskytovanie spoľahlivých služieb. Cieľom sú spoľahlivo ochránení ľudia a majetok v objektoch zákazníka pri požiari, havárii alebo krádeži. V prípade otázok sa neváhajte ozvať na naše kontaktné údaje alebo si pozrite informácie na našom webovom portáli www.antesgm.sk.