jeseň 2020 /

Elektronická Bariéra Nárazu je jedinečné bezpečnostné elektronické zariadenie, ktoré zabezpečuje ochranu otvorov v rámci objektu, kde sú priemyselné brány, podjazdy, nakladacie rampy. Článok v jesennom čísle TOP STAVEBNÉ pripravil obchodno – technický zástupca spoločnosti – Peter Palko.

   

 

Ochrana prejazdových otvorov

 

Elektronická Bariéra Nárazu je jedinečné   bezpečnostné elektronické zariadenie, ktoré zabezpečuje ochranu otvorov v rámci objektu, kde sú priemyselné brány, podjazdy, nakladacie rampy.

Z hľadiska rozvoja a požiadaviek dnešnej doby je budovanie priemyselných, obchodných a logistických centier na dennom poriadku. Vo veľkej miere a skôr aj samozrejmosťou je využívanie vysokozdvižných vozíkov zakladačov v takýchto  priestoroch, ako aj neustali pohyb kamiónov určených na  prekladanie, vykladanie, premiestňovanie a skladovanie tovaru v rámci týchto výrobných hál, skladov a logistických centier. Tým, že naša spoločnosť dlhé roky pôsobí na trhu v oblasti slaboprúdovej techniky EPS, HSP, CCTV,PSN, kde sa často pri obchodných jednaniach  stretávame s otázkou: „ aká  je možnosť ochrániť takéto prechody, brány, prejazdy“? a to bol ten prvý spúšťajúci mechanizmus a podnet niečo takéto vymyslieť, zostrojiť a vyskladať  z elektronických prvkov, ktoré sú bežne dostupné na trhu. Dať tomu ten správny tvar aby to aj spĺňalo všetky technické  náležitosti, ktoré to spĺňať má. Vytipovanie elektronických prvkov, ich otestovanie tak aby sme ich mohli  implementovať – skĺbili v jeden systém chcelo svoj čas. Keď si povieme ten čas nastal a prvé testovanie systému v priestoroch našej spoločnosti splnilo naše predstavy o funkčnosti, správnom fungovaní a hlavne prečo bol skonštruovaný.  Na základe týchto testov sme nášmu dlhoročnému obchodnému partnerovi inštalovali prvé bezpečnostné zariadenia systému a môžeme, len konštatovať, že to bol správny krok a rozhodnutie takto odpovedať na otázku: „ aká je možnosť ochrániť takéto prechody, brány, prejazdy“ ? Preto si teraz naša spoločnosť dovoľuje uviesť na trh systém pod názvom Elektronická Bariéra Nárazu

Elektronická Bariéra Nárazu je jedinečný  systém bezpečnostného zariadenia, ktoré zabezpečuje ochranu otvorov, prejazdov, priemyselných brán, nakladacích rámp v rámci objektu, ktoré slúžia na prechod vysokozdvižných vozíkov, zakladacích veží a kamiónov. Tu sa často stáva, že pri manipulácií s nákladom vozíky a zakladacie veže svojimi ramenami poškodia vrchnú časť  týchto stavebných otvorov. Možnosť využitia EBN  je aj  priemyselných objektoch, kde  nad prejazdovou komunikáciou sú umiestnené technické prepojovacie mosty medzi jednotlivými budovami, kde aj tu dochádza neraz pri prejazde kamióna k ich poškodeniu. Elektronická bariéra nárazu je vytvorená z odolných materiálov tak, aby odolali nárazu. Samotné citlivé  elektronické prvky sú zabezpečené proti poškodeniu.  Elektronická bariéra nárazu je funkčne  skonštruovaná tak, že ak dôjde k nárazu t. j. ku kontaktu ramena vozíka, alebo zakladacej veže s EBN automatický sa spustí zvuková a svetelná signalizácia, ktorá upozorní obsluhu vozíka , vodiča kamióna, že jeho výška presahuje výšku prejazdu. Jedinečnosťou elektronickej bariéry nárazu je aj jej možnosť nastavenia:

Citlivosť – sila nárazu, čo znamená v praxi, aký musí byť náraz do EBN systému aby bol aktivovaný

Čas – dĺžka trvania akustického a svetelného  signálu ( podmienky a charakter priestoru)

Zálohované napájanie – pri výpadku 230V dokáže EBN fungovať plnohodnotne. A po obnove 230V sa akumulátory zálohového zdroja automaticky dobijú.

Inštaláciou Elektronickej Bariéry Nárazu pred brány, prejazdové otvory a technické prepojovacie mosty dokážeme minimalizovať škody, ktoré by mohli vzniknúť pri náraze zakladača, vozíka, nákladu ale aj bez nákladu do prejazdového otvoru. Elektronická Bariéra Nárazu môže byť inštalovaná z jednej strany otvoru alebo aj obojstranná.

Elektronická Bariéra Nárazu je unikátnym nápadom z dielne ANTES GM s.r.o. Ide o zariadenie, ktoré a je vytvorené tak, aby zákazníkom ušetrilo čas, problémy a nemalé financie spojené s opravou poškodených prejazdových otvorov a konštrukcií prepojovacích mostov.

EBN je chytré a jedinečné riešenie pre všetkých