Aby naša spoločnosť poznala najnovšie moderné technológie a svojim zákazníkom ponúkla výnimočné portfólio produktov a služieb, v dňoch 13. – 14. novembra 2018 sme sa zúčastnili medzinárodnej výstavy MEDICA v nemeckom Düsseldorfe.

Výstava MEDICA je najväčším medzinárodným veľtrhom v oblasti zdravotníctva a patrí medzi desať najväčších svetových veľtrhov vôbec.
Naša pozornosť patrila najmä komunikačným systémom v zdravotníctve a rôznym inovačným inteligentným systémom zameraných na zdravotnícku starostlivosť.