Rozšírili sme našu spoluprácu so Strednou odbornou školou Pod Sokolicami v Trenčíne

V súčasnosti sa veľa diskutuje o zmene systému vzdelávania na Slovensku. Ideálnym stavom by bolo oveľa viac projektového vzdelávania. Pre študentov odborných škôl nie je nič lepšie, ako pracovať na reálnom praktickom zadaní. Takáto úloha posilní učiteľov a najmä prispeje k väčšiemu zainteresovaniu a motivácii samotných študentov. Nehovoriac o fakte, že svoj výrobok môžu vidieť nasadený priamo v praxi.

Myšlienku projektového vzdelávania sme pretavili do reality. Rozšírili sme totiž našu spoluprácu so Strednou odbornou školou Pod Sokolicami v Trenčíne. Od dlhoročnej podpory študentov na Robotických dňoch, sme prešli k úlohám spojeným s 3D modelovaním a tlačou jednoduchých malosériových výrobkov, ktoré sa nedajú voľne kúpiť.

Jednalo sa o výrobky, ktoré sme aplikovali u nášho zákazníka v Nemocnici Bory. Študenti si najskôr pripravili 3 návrhy, vďaka čomu si prakticky vyskúšali 3D dizajnovanie výrobku. Tieto návrhy museli spĺňať požiadavky na pevnosť, montáž a praktickosť použitia. Po výbere najvhodnejšieho návrhu následne pomocou 3D tlače vytvorili prototyp, ktorý sme u zákazníka overili. Na záver študenti realizovali finálnu 3D tlač výrobkov.

Boli hrdí na to, že mohli pracovať na konkrétnom projekte. Pre Nemocnicu Bory študenti navrhli a vytvorili stojan pre nemocničný komunikačný terminál, ktorý už úspešne slúži v praxi. 

Čo poviete na výsledok? Aký výrobok by ste študentom zo Strednej odbornej školy Pod Sokolicami zadali Vy?