🎄Kalendárny rok 2022 sa pomaly blíži ku svojmu koncu a ja by som chcel všetkým popriať pokojné prežitie vianočných sviatkov. Naberme silu do nového roka v kruhu našich blízkych.

Pri tejto príležitosti by som chcel zdieľať krátke zhodnotenie a vyjadriť vďaku za ďalší úspešný rok v histórii ANTES GM, spol. s r.o.

Tento rok bol zložitý hlavne z dôvodu veľkého kolísania a nárastu cien našich vstupov a nárastu dĺžky dodacích lehôt. Avšak s tímom, na ktorý som veľmi hrdý a s ktorým sme tento rok oslávili 25 rokov od založenia spoločnosti, sme to zvládli. Podarilo sa nám zastabilizovať zamestnaneckú štruktúru a obsadiť všetky potrebné posty. Na budúci rok sme pripravení v plnej sile.😊

Klientom by som sa chcel poďakovať za dôveru, ktorú do nás vložili. Práve dôvera je nesmierne dôležitá, keďže našou misiou je poskytovať výnimočnú službu, ktorou chránime životy ľudí a majetok našich zákazníkov.

Vďaka patrí aj celému tímu ANTES GM. Väčšina kolegov bude počas sviatkov oddychovať doma, servisné centrum však bude nonstop k dispozícii pre našich zákazníkov.

Tešíme sa na rok 2023!
Ing. Tomas Marek, PhD.
CEO ANTES GM spol. s r.o.