Podporili sme výstavu trenčianskeho fotografa Jána Tluka s názvom STRETNUTIA, POSOLSTVÁ, ODKAZY.