🥳Nedávno sme oslávili 25.výročie založenia spoločnosti ANTES GM, spol. s r.o. Spolu s našimi kolegami a obchodnými partnermi sme zaspomínali na minulosť a predstavili vízie do budúcnosti.

Počas celých 25 rokov bolo naším hlavným cieľom chrániť životy a majetok zákazníkov pred požiarom, krádežou alebo haváriou. Okrem toho zabezpečovať aj spoľahlivú komunikačnú infraštruktúru.

V tomto duchu sa niesla celá slávnosť, ktorej sme pridali aj ďalší rozmer, o ktorom Vás už čoskoro budeme informovať.

Ďakujeme všetkým, ktorí boli alebo sú súčasťou ANTES GM.