Spoločnosť ANTES GM, spol. s r.o. bola založená 24.3.1997 ako logický výsledok odčlenenia časti portfólia spoločnosti ANTES B+M s.r.o. Hlavným nositeľom myšlienky a zakladateľom spoločnosti bol pán Peter Marek. Jeho víziou bolo vytvorenie funkčnej spoločnosti, ktorá bude poskytovať komplexné služby na špičkovej úrovni v oblasti návrhu, dodávky a servisu elektrickej požiarnej signalizácie a ďalších slaboprúdových elektronických bezpečnostných a komunikačných systémov.

Už v začiatkoch boli realizované najmä rekonštrukcie a výmeny dosluhujúcich systémov EPS v objektoch v Trenčíne a jeho okolí. Za zmienku stojí komplex výrobných hál Merina Trenčín.

Významným míľnikom bola realizácia elektrickej požiarnej signalizácie v novostavbe rekreačného komplexu neďaleko ruského mesta Anapa. Pri tejto zákazke sa upevnila zamestnanecká základňa a nabralo sa veľké množstvo cenných informácií.

Nasledovali rekonštrukcie aj ďalších výrobných závodov ako napr. vtedajšie nábytkárske závody Spartan – Swedwood v Trnave, Nitrianske pekárne, Emersson Nové Mesto nad Váhom a niektoré armádne objekty. Všetky objekty sa vyznačovali zvýšeným rizikom vzniku požiaru, teda nasadenie spoľahlivej techniky EPS bolo kľúčové.

Rokmi získané skúsenosti a postavenie na trhu prispelo k významnejším dodávkam systémov EPS pre prichádzajúce nákupné reťazce na slovenský trh, kde sa významným zákazníkom stala sieť predajní TESCO Stores.

Nasledovali ďalšie významné obchodné centrá ako Laugarício Trenčín, Mirage Žilina a posledné Bory Mall Bratislava.

Medzi tým sa realizovalo viacero objektov rôznych charakterov – hotely, priemyselné objekty, veľké logistické centrá.

V tomto období už bola spoločnosť organizačne rozdelená na samostatné oddelenia – projekcia, obchod, výroba a servis. Stabilná organizačná štruktúra a zavedené postupy a dokumenty boli potvrdené certifikovaním spoločnosti podľa ISO 9001 v roku 2007. Zároveň bola vykonaná certifikácia aj v súlade z OHSAS 18001, teda preverenie systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bol zavedený systém environmentálneho manažérstva v súlade s ISO 14001.

Certifikácie podľa manažérskych noriem prispeli a neustále prispievajú k organizácii práce, kontrolovaniu kvality a efektívnemu zaobchádzaniu so zdrojmi.

V roku 2015 sa konateľom spoločnosti stal aj Ing. Tomáš Marek, PhD., ktorý postupne prebral vedenie spoločnosti ANTES GM, spol. s r.o. a naďalej rozvíja rodinný podnik, ktorý má dnes pevné postavenie a slovenskom trhu v oblasti bezpečnostných a komunikačných systémov.