Súčasťou slávnostného večera pri príležitosti 25.výročia ANTES GM bola aj charitatívna zbierka. Spolu s našimi obchodnými partnermi sa nám podarilo vyzbierať krásnu sumu na podporu dvoch organizácii.

Polovicu zbierky sme odovzdali neziskovej organizácii Centrum včasnej intervencie v Trenčíne, ktorá pomáha zdravotne znevýhodneným deťom a ich rodinám. Druhá polovica bola venovaná Hospicu Milosrdných sestier Trenčín, ktorý poskytuje paliatívnu starostlivosť a špecializované poradenstvo nevyliečiteľne chorým.

ĎAKUJEME VÁM!